Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Wet verbetering hybride markt WGA gaat in op 1 januari 2017

dinsdag 27 september 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Op 1 januari 2017 gaan een drietal wijzingen in het hybride stelsel van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) in. Ook stijgt de WGA-premie licht in 2017. De ZW-premie blijft in 2017 vrijwel stabiel.

Drie wijzigingen
Allereerst vindt er een samenvoeging plaats van de verzekeringen WGA voor vaste dienstverbanden (WGA-vast) en de WGA voor flexibele dienstverbanden (WGA-flex). Werkgevers moeten hierdoor de afweging maken of zij zich voor het totale pakket WGA-vast en WGA-flex verzekeren bij UWV of dat zij hiervoor eigenrisicodrager worden.

Voor werkgevers die nu al eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en dit voortzetten voor de gehele WGA, geldt dat zij lopende WGA-flex uitkeringen met een eerste ziektedag vóór 1 januari 2017 als staartlasten bij UWV mogen achterlaten.

Ten tweede mogen nieuwe eigenrisicodragers vanaf 1 januari 2017 zowel lopende WGA-flex als WGA-vast uitkeringen achterlaten bij het aangaan van het eigenrisicodragerschap.

Tot slot gaat voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren bij UWV een nieuwe terugkeerpremie gelden. Voor deze werkgevers wordt bij de publieke premieberekening WGA ook rekening gehouden met WGA-uitkeringen uit het verleden.

Premie ontwikkeling WGA
De WGA-premie stijgt licht in 2017: het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,71% in 2016 naar 0,74% in 2017. Het premiepercentage stijgt omdat de WGA nog in opbouw is. Voor werkgevers die al langer bij UWV verzekerd zijn, stijgt de premie iets harder met gemiddeld 0,05%-punt.

Premie ontwikkeling ZW voor flexibele dienstverbanden
De ZW-premie blijft in 2017 vrijwel stabiel: het gemiddelde percentage daalt van 0,36% in 2016 naar 0,35% in 2017. Door de toename van het eigenrisicodragerschap ZW in 2016 en een verwachte verdere toename in 2017 neemt de totale loonsom van bij UWV-verzekerde werkgevers af. Ook de uitkeringslasten nemen door deze toename van het eigenrisicodragerschap af. Deze ontwikkeling resulteert per saldo in een zeer geringe daling van het gemiddelde percentage.