Nieuws

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

dinsdag 17 november 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof is eind oktober ingediend bij de Tweede Kamer. Partners krijgen recht op 9 weken ouderschapsverlof tegen 50% loon (tot maximum dagloon) op te nemen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. In de cao kan dit aangevuld worden tot een hoger percentage.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees parlement. De richtlijn bevat meerdere maatregelen om werknemers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren. De meest ingrijpende maatregel voor Nederland is 2 maanden betaald ouderschapsverlof.
Verwacht wordt dat deze mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof op te nemen de re-integratie van moeders na het bevallingsverlof bevordert en vergemakkelijkt. Aan de overige maatregelen uit de richtlijn (10 dagen betaald vaderschapsverlof, 5 dagen zorgverlof, calamiteitenverlof en mogelijkheid om te verzoeken om flexibel te mogen werken en maatregelen gericht op rechtsbescherming) voldoet Nederland al. Dit wetsvoorstel treedt waarschijnlijk op 2 augustus 2022 in werking.

Aanvraagprocedure
De aanvraag van de uitkering wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever. De werkgever kan hiertoe een door UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier indienen. Bij toekenning betaalt UWV de uitkering via de werkgever uit.

Voor het voortgezet onderwijs is het betaald ouderschapsverlof, vooruitlopend op de wet, al geregeld in artikel 15.7.a en b CAO VO.