Nieuws

Wetsvoorstel Breed Offensief bij Eerste Kamer

dinsdag 17 november 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Met het Wetsvoorstel Breed Offensief wil de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. Naast de Participatiewet en de Wet banenafspraak is dit wetsvoorstel gepresenteerd om dit te bevorderen. Momenteel ligt het wetsvoorstel ter behandeling voor bij de Eerste Kamer.

Wat houdt het wetsvoorstel “Breed Offensief in?
Doelen van de maatregelen uit het wetsvoorstel zijn:

  1. Mensen met een arbeidsbeperking meer waarborg geven voor ondersteuning op maat met uitzicht op duurzaam werk.
  2. Het werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken
  3. Het simpeler maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
  4. Zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker weten te vinden. 

Wat zijn de maatregelen waardoor mensen met een arbeidsbeperking meer waarborg krijgen voor ondersteuning op maat?
Om werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd aan het werk te krijgen, kunnen zowel zij als de werkgever ondersteuning op maat aanvragen bij de gemeente. De gemeente zal de ondersteuningsbehoefte onderzoeken en kan per individueel geval voorzieningen toekennen. Ook komt er meer duidelijkheid over beschikbare re-integratie-instrumenten.

Met welke maatregelen wordt het werken voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker gemaakt?
Om werken te laten lonen, mogen mensen met een arbeidsbeperking die in deeltijd gaan werken, 15% van hun loon bovenop de bijstandsuitkering houden.
Ook wordt de ‘vier weken zoektermijn’ uit de Participatiewet afgeschaft. De ‘vier weken zoektermijn’ betekent dat iemand jonger dan 27 jaar pas na vier weken een bijstandsuitkering ontvangt. Jongeren met bijstand zijn daardoor bang om te gaan werken omdat ze vier weken moeten wachten op bijstand als het werk stopt.
Tevens wordt een project, Simpel Switchen, opgezet. Dit project wil het voor mensen makkelijker en veiliger maken om de stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten, ook daadwerkelijk te gaan zetten.

Wat verandert er voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen?
Werkgevers vinden het aanvragen van loonkostensubsidie momenteel complex. Er ligt een voorstel om het aanvragen van een loonkostensubsidie te vereenvoudigen en landelijk te uniformeren. Het is de bedoeling dat alle gemeentes op dezelfde manier gaan werken en dezelfde brieven gaan gebruiken, zodat werkgevers die werknemers uit meerdere gemeentes hebben, niet meer te maken hebben met verschillende processen.

Hoe kunnen werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden?
Er komt een publiek aanspreekpunt voor werkgevers in elke arbeidsmarktregio. Het werkgeversservicepunt zal in elke arbeidsmarktregio hetzelfde basispakket aan diensten bieden. Bijvoorbeeld het vinden van passende kandidaten voor de werkgever en nazorg na plaatsing van een kandidaat, informeren en adviseren over alle beschikbare instrumenten in de arbeidsmarktregio, het informeren en adviseren over vraag en aanbod en over het passend maken van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vanaf wanneer gelden deze nieuwe maatregelen?
De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2021. Momenteel ligt het wetsvoorstel ter behandeling voor bij de Eerste Kamer.