Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Wetsvoorstel variable pensioensuitkering ingediend

dinsdag 22 maart 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Het Tweede-Kamerlid Klein (fractie Klein) heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat ertoe moet leiden dat de ingangsdatum van de AOW flexibel wordt. Eerdere initiatieven sneuvelden. Volgens dit wetsvoorstel kan de ingangsdatum van de AOW maximaal vijf jaar worden vervroegd en ook maximaal vijf jaar worden uitgesteld.

Een jaar vervroegen leidt ertoe dat de netto AOW-uitkering met 6,5 procent wordt gekort en een jaar uitstel leidt tot een verhoging van de bruto uitkering met 6,5 procent. Anders dan bij het later laten ingaan wordt dit percentage niet toegepast op het bruto AOW-pensioen, maar op het netto AOW-pensioen.

Eerdere initiatieven
Het is niet het eerste initiatief om werknemers de kans te geven de AOW-ingangsdatum te vervroegen of uit te stellen. Die initiatieven hebben echter niet tot wetgeving geleid. De bedenkingen van  staatssecretaris Kleinsma liggen met name op het budgettaire vlak; zij verwacht dat een flexibilisering in de praktijk overwegend een vervroeging van de AOW-ingangsdatum zal inhouden wat ook een negatief effect heeft op de werkgelegenheid. De staatssecretaris wijst ook op de (mogelijke) budgettaire gevolgen van het selectie-effect. Mensen met een korte levensverwachting hebben er financieel voordeel bij om hun AOW-uitkering eerder te laten ingaan. Volgens de staatssecretaris kan het ook niet de bedoeling zijn dat flexibilisering leidt tot een groter beroep op bijstandsuitkeringen. Er zou sprake moeten zijn van een situatie waarin voldoende structureel (ander) inkomen wordt genoten.

Voorstel Klein
Het door Klein ingediende initiatiefwetsvoorstel komt hierin tegemoet door dit als voorwaarde te stellen voor het eerder mogen laten ingaan van de AOW-uitkering. Voor mensen zonder substantieel ander inkomen naast de AOW, of personen die een onvolledige opbouw van AOW hebben, zal een vervroeging daarom doorgaans niet zijn weggelegd.

Bron: www.hrpraktijk.nl.