Nieuws

Wijziging licentievoorwaarden instrumenten Voion

donderdag 5 december 2019 | Algemeen Voion

In 2020 wijzigen de licentievoorwaarden van de Arboscan-VO, het Incidentenvenster-VO en de Welzijnscheck-VO. De aanpassingen zijn noodzakelijk door de gewijzigde privacyregels. Schoolbesturen die gebruikmaken van een of meerdere van deze instrumenten ontvangen binnenkort een verwerkers- en gebruiksrechtovereenkomst ter ondertekening.  

Verwerkersovereenkomst
Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden als opvolger van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Het doel van de AVG is de bescherming van persoonsgegevens. De AVG is echter een stuk strenger dan de WBP en stelt onder andere als eis dat specifieke afspraken worden vastgelegd over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Dat betekent onder andere dat organisaties die persoonsgegevens verwerken (hetgeen gebeurt in de genoemde instrumenten van Voion), een verantwoordingsplicht hebben. Deze verantwoordingsplicht wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die een schoolbestuur met Voion afsluit.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker
Binnenkort ontvangen alle schoolbesturen die gebruik maken van de Arboscan-VO, het Incidentenvenster-VO en/of de Welzijnscheck-VO een digitale verwerkersovereenkomst die ze digitaal kunnen ondertekenen.  En om scholen juridische rompslomp te besparen, maken we gebruik van de model verwerkersovereenkomst van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, waarbij Voion is aangesloten.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy
Het convenant vertaalt de AVG naar de onderwijspraktijk. De PO-Raad, VO-raad en MBO-Raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Voion past de afspraken uit het convenant toe in de verwerkersovereenkomsten met scholen. Daarvoor is het model verwerkersovereenkomst uit het convenant gebruikt. Dit heeft als voordelen dat de verwerkersovereenkomst die schoolbesturen ontvangen, juridisch getoetst en herkenbaar voor het scholenveld is. Daarnaast zijn alle overeenkomsten inhoudelijk gecontroleerd door de Functionaris Gegevensbescherming die namens Voion toetst of middelen AVG-compliant zijn. Deelname van Voion aan het convenant kunt u terugzien op de website van het convenant (www.privacyconvenant.nl).

Gebruiksrechtovereenkomst
Samen met de verwerkersovereenkomst ontvangen de schoolbesturen ook een digitale gebruiksrechtovereenkomst van de instrumenten die ze gebruiken. Daarin zijn de intellectuele eigendomsrechten vastgelegd van de softwareleverancier en aan welke voorwaarden het gebruik van de instrumenten is gebonden. 

Gebruik van de instrumenten
De instrumenten kunnen de komende periode gewoon gebruikt blijven worden. Pas als een schoolbestuur de overeenkomsten niet wil tekenen, zijn wij genoodzaakt de toegang tot de instrumenten te blokkeren. Uiteraard stellen we het schoolbestuur en individuele gebruikers hiervan eerst op de hoogte zodat alle partijen voldoende tijd hebben om hun gegevens uit de instrumenten veilig te stellen. Overigens blijft het gebruik van de instrumenten voor de vo-scholen gratis. 

Meer informatie