Nieuws

Wijziging regels in mindering brengen vervroegd pensioen op WW

maandag 18 juni 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Per 1 mei 2018 zijn de regels rond de samenloop van WW-uitkering en vervroegd pensioen gewijzigd. Vanaf dan gelden er drie uitzonderingen op de hoofdregel dat pensioen op een WW-uitkering in mindering wordt gebracht.

De uitzonderingen op de hoofdregel zijn:
  1. De werknemer heeft deeltijdontslag genomen om met deeltijdpensioen te gaan en krijgt op een later moment WW uit de resterende uren (art. 3:5 lid 5 AIB, ongewijzigd);
  2. De werknemer ontvangt het pensioen al vóór het begin van de baan waaruit de WW voortkomt (art. 3:5 lid 7 AIB, nieuw);
  3. Het pensioen is al op een eerdere WW-uitkering in mindering gebracht, of heeft het ontstaan van een eerdere WW-uitkering verhinderd (art. 3:5 lid 8 AIB, nieuw).
Er is ook een uitzondering vervallen: de werknemer heeft pensioen en WW uit verschillende banen, en deze banen hebben elkaar overlapt (art. 3:5 lid 7 AIB, oud). In zo’n geval brengt UWV het pensioen nu dus wel in mindering op de WW. UWV doet dat echter niet bij werknemers die vóór 1 mei 2018 al een WW-uitkering hadden waarop pensioen om deze reden niet werd gekort. Die werknemers behouden dus een ongekorte WW. Dat geldt ook bij herleving van het betreffende recht op WW.

Deze regels staan in artikel 3:5 Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB).