Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Wijzigingen in de ABP pensioenregeling per 1 januari 2018

dinsdag 28 november 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Vanaf 1 januari 2018 verandert de pensioenregeling van ABP op een aantal punten. Eén daarvan is het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP). De hoogte van het AAOP wordt gebaseerd op het UWV dagloon. Daarnaast kan de werkgever geen verzoek meer indienen om de AAOP-uitkering te ontvangen. Verder zorgen de aanpassingen voor verbeteringen in bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen. Aan de andere kant komt de Anw-compensatie te vervallen.

ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP)
Op dit moment is het zo dat als een werknemer van u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, hij mogelijk recht heeft op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Ontslaat of herplaatst u deze werknemer niet, dan kunt u een verzoek indienen bij ABP om deze AAOP-uitkering te ontvangen. Dit verandert per 1 januari 2018.

Wat verandert er per 1 januari 2018?
Als uw medewerker vanaf 1 januari 2018 AAOP ontvangt, wordt de uitkering rechtstreeks aan de medewerker overgemaakt. De werkgever kan geen verzoek meer indienen om deze uitkering te ontvangen. U kunt met uw medewerker een andere afspraak maken. Als uw medewerker daarmee instemt, keert ABP het AAOP toch aan u uit. Voor lopende uitkeringen op 1 januari 2018 verandert niets.

Anw-compensatie vervalt met ingang van 2018
Als uw medewerker overlijdt en zijn partner heeft geen of geen volledig recht op de Nabestaandenuitkering Anw van de overheid, dan heeft deze partner volgens de huidige pensioenregeling mogelijk recht op Anw-compensatie van ABP. Vanaf 1 januari 2018 vervalt deze compensatie. De Anw-compensatie kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.

Als uw medewerker na 31 december 2017 komt te overlijden dan heeft zijn partner dus geen recht meer op een Anw-compensatie. Bestaande Anw-compensaties blijven doorlopen volgens de oude voorwaarden.

Bron: ABP.nl