Detail Sfeer

Nieuws

Wijzigingen norm coronavirus per 26 juni 2021

vrijdag 25 juni 2021 | Veilig en vitaal werken

Eerder werd bekend gemaakt dat het Kabinet heeft besloten om de afstandsmaatregel van 1,5 meter voor leerlingen onderling – onder voorwaarden – los te laten en dat alle scholen vanaf 7 juni weer volledig open moeten zijn voor alle leerlingen. Op 18 juni 2021 heeft het Kabinet verdere versoepelingen aangekondigd voor niet-onderwijsactiviteiten die ingaan op 26 juni 2021. De norm Coronavirus in de Arbocatalogus-VO is conform dit besluit aangepast. In dit bericht leest u wat de aanpassingen zijn.

Niet-onderwijsactiviteiten
Met ingang van 26 juni 2021 mogen scholen hun niet-onderwijsactiviteiten (zoals team-overleggen, rapportvergaderingen, studiedagen, ouderavonden, introductie groep 8, diploma-uitreikingen enz.) weer fysiek op school organiseren. Daarbij zijn de deelnemers aan deze activiteiten (onderwijspersoneel en externen) wél gehouden aan de bestaande hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Het aantal aanwezigen wordt begrensd door de handhaving van de 1,5 meter afstandsmaatregel. Voor leerlingen onderling geldt de 1,5 meter afstandsregel niet.

Cohortering en thuiswerk
Cohortering van leerlingen vervalt. Scholen hoeven leerlingen dus niet meer in te delen in (sub)groepen om contact tussen deze groepen te beperken. Ook het zoveel mogelijk thuiswerken (na lestijd) voor docenten vervalt.

Naar de aangepaste norm en checklist in de Arbocatalogus-VO >>