Nieuws

WNRA: meer bekend omtrent tijdelijke contracten openbaar onderwijs

maandag 1 april 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dit heeft onder andere gevolgen voor de tijdelijke contracten in het openbaar onderwijs. Sociale partners raden aan om bij de komende formatie rekening te houden met de komst van de Wnra. Op dit moment is nog niet bekend hoe de CAO VO precies aangepast wordt naar aanleiding van de Wnra.

Vanaf 1 januari 2020 is de wettelijke ketenregeling, welke nu al geldt binnen het bijzonder onderwijs, ook van toepassing op het openbaar onderwijs. Deze ketenregeling is te vinden in artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek (BW). Deze ketenregeling houdt in dat er in een periode van twee jaar maximaal drie tijdelijke contracten afgesloten kunnen worden. Als de termijn van twee jaar of het aantal van drie contracten wordt overschreden, ontstaat er een vast contract. Er ontstaat een nieuwe keten indien er een periode van meer dan zes maanden tussen twee tijdelijke contracten zit.

Geen overgangsregeling
Er is geen overgangsrecht opgenomen in de Wnra. Dit betekent dat op 1 januari 2020 meteen de regels uit het privaatrecht gelden in het openbaar onderwijs. Een contract dat op 1 augustus wordt afgesloten voor komend schooljaar kan op grond van de huidige ketenregeling CAO VO nog afgesloten worden, maar wordt per 1 januari 2020 automatisch omgezet naar de regels van het Burgerlijk Wetboek. Als dit een vierde contract is of indien het contract de periode van twee jaar overschrijdt, wordt het een vast contract.

Recente wijziging van de (aanpassingswet) WNRA
Tot voor kort was op bepaalde punten nog onzeker wat de precieze gevolgen waren van de automatische omzetting van de aanstelling naar een arbeidsovereenkomst. Zo was er bijvoorbeeld discussie over of de aanstellingen in de periode vóór 1 januari 2020 dienden mee te tellen bij de berekening van de transitievergoeding. Een recente nota van wijziging heeft hierin meer duidelijkheid verschaft: eerdere aanstellingen worden als arbeidsovereenkomst beschouwd. Deze nadere duiding is van belang voor de vaststelling van het recht op transitievergoeding, de toepassing van de ketenregeling en de berekening van de opzegtermijn.

Meer informatie
Op de website van de VO-raad vindt u meer informatie over dit onderwerp.