Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren

woensdag 29 november 2017 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Wat is zeggenschap van leraren? En hoe voer je het gesprek over wat leraren nodig hebben om hun beroep uit te oefenen? Op 21 november gingen op het Hondsrug College in Emmen ruim 50 docenten, leidinggevenden, HRM-adviseurs en bestuurders in dialoog over deze vragen.
Deze dialoog en de voornemens van meerdere deelnemers om de dialoog op hun eigen school te voeren, zijn een stap in het proces om tot een professioneel statuut te komen. Ter inspiratie delen we enkele droombeelden van optimale zeggenschap en voorgenomen acties om die te realiseren.

Droombeelden van optimale zeggenschap
Hoe ziet het eruit als docenten optimaal invulling van hun zeggenschap op school kunnen realiseren? In kleine dialooggroepen spraken de deelnemers over de zeggenschap van leraren. Uit de gesprekken kwamen beelden naar voren zoals: 
  • Samen lesgeven met meerdere docenten. Onderwijs is doelgericht. Verschillende niveaus door elkaar. Voldoende ondersteuning. Geen roosters.
  • Docenten geven de leerweg van de leerlingen (met leerlingen) gezamenlijk vorm. Docenten zijn meer coachend dan lesgevend bezig. Zij benutten hun professionaliteit en zeggenschap om te doen wat nodig is voor de leerlingen.
  • Onderwijs waarin ’s morgens de basis wordt gegeven en ’s middags eigen ontwikkeling centraal staat (voor zowel leerlingen als leraren). Samenwerken tussen vakken vraagt om afstemming en veel meer samenwerking in het docententeam.
  • De onderwijsvraag staat centraal en het is mogelijk om daar in een structuur (klas) aan te werken of in kleine groepjes of in duo’s. De vorm is flexibel en samenwerken staat centraal. Teamleiders zijn niet meer nodig.
  • Docenten ervaren meer eigenaarschap waardoor de eigenwaarde stijgt.

Voorgenomen acties en ideeën
De deelnemers hadden allerlei ideeën om het geschetste droombeeld van optimale zeggenschap van leraren dichterbij te brengen: van een maandelijks onderwijscafé, een docentenplatform tot het verspreiden van een weekbulletin. Ter inspiratie kunt u hier de hele lijst bekijken van de ideeën en voorgenomen acties van de deelnemers

Meer inspiratie