Nieuws

Ziekteverzuim in voortgezet onderwijs gestegen

dinsdag 17 september 2019 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs van onderwijzend personeel (OP) is voor het derde achtereenvolgende jaar gestegen en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) voor het vierde achtereenvolgende jaar. Het verzuimpercentage bij het OP is gestegen naar 5,6% en bij het OOP naar 6,0%. Omdat de ziekteverzuimcijfers nu buiten de bandbreedte van het afgelopen decennium vallen van circa 5,0% voor het OP en circa 5,5% voor het OOP, lijkt er sprake te zijn van een trendbreuk.

  • Het verzuimpercentage van het OP is in 2018 ten opzichte van vorig jaar gestegen van 5,3% naar 5,6%. In de afgelopen drie jaar is het verzuimpercentage gestegen met 0,7 procentpunt. Bij het OOP steeg het verzuimpercentage met 0,5 procentpunt van 5,5% in 2017 naar 6,0% in 2018. In de afgelopen vier jaar is het verzuimpercentage gestegen met 0,9 procentpunt.
  • De meldingsfrequentie van het OP is in 2018 gestegen van 1,6 naar gemiddeld 1,8 keer. Ook de meldingsfrequentie van het OOP is gestegen, van 1,2 keer in 2017 naar gemiddeld 1,3 keer in 2018.    
  • De gemiddelde verzuimduur van het OP steeg van 13 dagen in 2017 naar 14 dagen in 2018; ook voor het OOP steeg deze met een dag: van 17 dagen in 2017 naar 18 verzuimdagen in 2018.   
  • Het percentage nulverzuim (dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd) daalde in 2018 ook; bij het OP en OOP met 2 procentpunt naar 34% respectievelijk 43%. 

Vanwege de lange griepgolf, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018, werd er rekening gehouden met een hoger ziekteverzuimcijfer. Dat er echter meer aan de hand is blijkt uit de ziekteverzuimcijfers in het primair onderwijs; daar daalde het ziekteverzuimpercentage en de meldingsfrequentie. Een eenduidige verklaring voor de stijging van het ziekteverzuim is echter niet te geven.

Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige -  andere scholen.

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Ziekteverzuimcijfers 2018 voortgezet onderwijs zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, schoolgrootte en schooltype.

Meer informatie