Nieuws

Ziekteverzuim in voortgezet onderwijs in 2017 weer licht gestegen

woensdag 26 september 2018 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Voor het OP met 0,2 procentpunt naar 5,3% en voor het OOP met 0,1 procentpunt naar 5,5%. Deze lichte stijging komt overeen met de landelijke trend; in Nederland steeg het ziekteverzuim van 3,9% in 2016 naar 4,0% in 2017 (CBS, 2018). Ondanks dat het verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs voor het tweede achtereenvolgende jaar stijgt, is het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk: het gemiddelde verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs beweegt zich de afgelopen tien jaar steeds rond de 5,0% voor het OP en rond de 5,5% voor het OOP.
  • Het verzuimpercentage van het OP is in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen van 5,1% naar 5,3%. Ook in het OOP steeg het verzuimpercentage: van 5,4% in 2016 naar 5,5% in 2017.
  • De ziekmeldingsfrequentie voor het OP is in 2017 gedaald van 1,8 naar 1,6 gemiddeld. De ziekmeldingsfrequentie bij het OOP is gedaald met 0,1% naar 1,2%.
  • De gemiddelde verzuimduur steeg bij het OP in 2017 van 12 naar 13 dagen; voor het OOP steeg dit van 16 naar 17 dagen gemiddeld.
  • Het nulverzuim (dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd) stijgt voor het tweede achtereenvolgende jaar: bij het OP met 1,8 procentpunt naar 35,6%. Bij het OOP is de stijging 1,6 procentpunt naar 45,2% nulverzuim.

Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige -  andere scholen.

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Verzuimcijfers 2017 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Meer informatie: