Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Ziekteverzuim onderwijs landelijk vergeleken

donderdag 6 juli 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken

Het ziekteverzuim in het onderwijs is met 4,9 procent hoog, maar er zijn sectoren waar het ziekteverzuim nog hoger is, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het landelijke ziekteverzuimpercentage is 3,9 in 2016.

In het openbaar bestuur was het ziekteverzuim in 2016 met 5,3 procent het hoogst, gevolgd door de gezondheids- en welzijnszorg (5,1 procent). Het ziekteverzuim was het laagst in de horeca (2,2 procent).

De verschillen in verzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers, en de bedrijfsgrootte. Zo doen in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten – waartoe ook defensie, brandweer en politie behoren - naar verhouding meer werknemers gevaarlijk werk dan in het onderwijs. In de gezondheids- en welzijnszorg verrichten relatief veel werknemers fysiek zwaar werk. Werknemers die gevaarlijk of fysiek zwaar werk doen verzuimen gemiddeld meer. Ook werknemers bij grote bedrijven zijn meer ziek thuis.

Het lage verzuim in de horeca heeft onder meer te maken met de relatief lage gemiddelde leeftijd Het CBS signaleert ook dat het ziekteverzuim over het algemeen daalt als werknemers zelf kunnen bepalen wanneer ze verlof opnemen. In die zin is de situatie in het onderwijs ongunstig, omdat onderwijspersoneel meestal gebonden is aan vaste vakantieperiodes, die overigens wel langer zijn dan in veel andere sectoren.

Ziekteverzuimcijfers per school
In september publiceert Voion de nieuwe ziekteverzuimcijfers van 2016 voor het voortgezet onderwijs, uitgesplitst naar persoons- en organisatiekenmerken en per school (in de Verzuimbenchmark). De meest recente verzuimcijfers uit 2015 kunt u hier raadplegen.

Bron: CBS