Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Een professionaliseringsplan voor uw school - Leer/werktrajecten

Een professionaliseringsplan voor uw school - Leer/werktrajecten

Als consultant en programmaleider voor de programmalijn Opleiding en professionalisering van Voion organiseert Louis Thijssen in samenwerking met onderwijsadviesbureau KPC Groep een vijftal Leer/werktrajecten Professionalisering voor vo-scholen. Thijssen vertelt over het ontstaan van dit initiatief: “In onze contacten met VO-scholen ervaren we in toenemende mate de ambitie om de professionaliteit op school te verbeteren. Op een aantal scholen gaat dat ook heel goed. Andere scholen willen wel, maar vinden het moeilijk om er een structurele aanpak voor te vinden.

Met verzuchtingen van werknemers als ‘mijn functioneringsgesprekken ervaar ik niet als toegevoegde waarde voor mijn ontwikkeling’ en uitspraken van leidinggevenden als ‘het lukt me niet om mijn mensen enthousiast te maken voor innovatieve ontwikkeling’. Met de Leer/werktrajecten Professionalisering geeft Voion deelnemers handreikingen om hun aanpak voor professionalisering beter te onderbouwen en in te richten, maar ook om ze te laten nadenken over de achtergronden van deze verzuchtingen.

“Verzuchtingen zijn immers vaak een uiting van niet meer goed weten hoe de kar te trekken. Voion denkt mee en zoekt naar mogelijkheden en oplossingen”, aldus Louis Thijssen.

Voor meer informatie en aanmelden voor de Leerwerktrajecten Professionalisering klik hier en kies uit diverse data.