Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Hoe stelt u een RI&E op?

Hoe stelt u een RI&E op?

Met een RI&E heeft u een overzicht van alle arbeidsrisico’s in uw instelling en de ernst van die risico’s. Voor elk van de gevonden risico’s is opgeschreven hoe u dat risico wegneemt of beheersbaar maakt. Voor het voortgezet onderwijs is al jaren een instrument beschikbaar om deze risico-inventarisatie (RI&E) op te stellen: de Arboscan-VO. In september heeft Voion de Arboscan-VO op diverse punten verbeterd. Om scholen in het voortgezet onderwijs beter bij de RI&E te kunnen ondersteunen wil Voion meer inzicht in het gebruik van de RI&E in de sector. Daarom heeft Voion alle arbocoördinatoren vorige week uitgenodigd deel te nemen aan een korte enquête. 

Arboscan-VO verbeterd
Voion houdt de Arboscan-VO up-to-date. In september is de Arboscan-VO aangevuld met risico’s gerelateerd aan pleinonderwijs en met specifieke modules voor de vmbo-sector. Controlelijsten ten behoeve van diverse sectoren zijn aangepast, waardoor de risico’s in die sectoren gemakkelijker te beoordelen zijn. Door de toelichting uit te breiden is het aantal vragen cq. stellingen verminderd. Bovendien sluiten de Arboscan-VO en de Arbocatalogus-VO helemaal op elkaar aan. U kunt met de Arboscan-VO controleren of u voldoet aan de normen in de Arbocatalogus-VO. Eventuele verbeterpunten die voortvloeien uit het plan van aanpak uit de Arboscan-VO, kunt u weer met behulp van de schoolvoorbeelden in de Arbocatalogus-VO proberen op te lossen.  

Enquête
Om een beter beeld te krijgen hoe de scholen de RI&E opstellen, heeft Voion vorige week een enquête uitgezet. Arbocoördinatoren kunnen daarbij hun wensen en verbeterpunten aangeven. Met behulp van de resultaten wil Voion haar ondersteuning bij het opstellen van een RI&E beter afstemmen op de wensen van de scholen.  

Vragen?
Voor vragen, ondersteuning en advies bij het opzetten en uitvoeren van uw RI&E kunt u altijd terecht bij uw consultant. Kijk voor de contactgegevens op Voion.nl of bel met het Voion kennis- en adviescenter, tel: 045-5796024.  

Voor meer informatie klik hier.