Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Kwaliteit onderwijs verbeteren

Kwaliteit onderwijs verbeteren

Kwaliteit onderwijs verbeteren
Op verzoek van de Stichting van het Onderwijs heeft McKinsey & Company een doorvertaling gemaakt van het onderzoek over de best presterende onderwijsstelsels naar de Nederlandse situatie. Daaruit blijkt dat als Nederland de kwaliteit van ‘goed naar beter’ wil brengen we dan naast het garant staan voor voldoende budget, drie zaken moeten aanpakken: de lerarenopleidingen verbeteren, het leraarsvak professionaliseren en de schoolleiders ontwikkelen.

Het onderzoek ‘How the world’s most improved school systems keep getting better’ van McKinsey toont hoe twintig buitenlandse schoolsystemen in korte tijd hun kwaliteit spectaculair verbeteren. Afhankelijk van de startsituatie blijkt steeds een specifieke set aan interventies effectief te werken. Succesvolle interventies in de transformatie van het onderwijs van 'good' naar 'great' richten zich vooral op de leraar en directeur als professional. Zo zijn er landen die vinden dat de uitblinkers van nu de toekomstige generatie moeten opleiden. Finland laat daarom alleen topstudenten van universiteiten toe tot de lerarenopleiding. Tegelijkertijd is het leraarsvak aantrekkelijker gemaakt. Ook laten landen onderwijspersoneel sterk van elkaar leren. In Boston gebeurt dat tevens tussen leraren en schoolleiders. Hierdoor is het percentage leerlingen dat het doelniveau voor rekenen bereikt, verdrievoudigd.