Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuwe registratiemodule VO-Veiligheidsmanager vergroot veiligheid op school

Er is een nieuwe registratiemodule toegevoegd aan de VO-Veiligheidsmanager, de online tool waarmee de veiligheid op school kan worden vergroot. Met deze nieuwe registratiemodule kunnen heel gemakkelijk alle (gewelds)incidenten en (bijna) ongevallen worden vastgelegd. Want de overheid gaat alle scholen vanaf schooljaar 2012/2013 verplichten (geweld)incidenten te registreren. De module voldoet aan de opgestelde definities voor de incidentenregistratie van het ministerie van OC&W. Het voordeel van deze nieuwe module is dat u snel inzicht krijgt in de veiligheidsrisico’s in en om uw school. De VO-Veiligheidsmanager neemt u vervolgens stapsgewijs mee: het geeft suggesties voor verbetering en een format waarmee u een veiligheidsplan kunt maken. Op deze manier doet u er alles aan om de schoolomgeving ook echt een veilige omgeving te laten zijn voor leerlingen en personeel.

Lees ook het persbericht.