Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Verzuimbenchmark-VO 2011 beschikbaar

Met de Verzuimbenchmark-VO kunt u eenvoudig de verzuimcijfers van uw school vergelijken met die van scholen met vergelijkbare onderwijstypen. In één oogopslag kunt u zien in hoeverre het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie afwijken van de gemiddelden in uw referentiegroep en kunt u uw verzuimcijfers vergelijken met de 25% best ‘presterende’ scholen in uw referentiegroep.

De Verzuimbenchmark-VO geeft een grove analyse van uw verzuimcijfers en koppelt daaraan een advies over maatregelen die u zou kunnen treffen om het verzuim op uw school te beheersen. De analyse van het verzuim op uw school is gebaseerd op een vergelijking met het gemiddelde in uw referentiegroep. Voor een gedegen verzuimanalyse is echter uitgebreider onderzoek nodig.

Tot slot geeft de Verzuimbenchmark-VO een indicatie van de totale kosten die gemoeid zijn met het verzuim op uw school. Met die informatie kunt u snel zien hoeveel euro een procentpunt verzuimreductie u kan opleveren.

Lees meer over:
• Uitleg Verzuimbenchmark-VO
• Uitleg verzuimkosten
• Veel gestelde vragen over de Verzuimbenchmark-VO