Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Voion echt van start

Voion echt van start

Voion echt van start
Dit is de eerste nieuwsbrief van Voion. Hierin informeren we u over onderzoeken, nieuwe instrumenten, (pilot)projecten, good practices, trainingen en netwerken op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, opleiding, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken.

Als een van uw collega’s ook geïnteresseerd is in nieuws over deze onderwerpen dan kunt u de nieuwsbrief doorsturen. Collega’s kunnen zich ook aanmelden voor de maandelijkse gratis Voion nieuwsbrief. Losse artikelen zijn zowel via Social Media als via mail door te sturen met behulp van de icoontjes.

Kennisplatform
Deze week is de website www.voion.nl live gegaan. Dit is een dynamische portal die alle kennis van Voion (van de drie programmalijnen; Arbeidsmarkt & mobiliteit, Opleiding & professionalisering en Veilig, gezond & vitaal werken) gemakkelijk ontsluit.
Onze ambitie is om in de toekomst dé centrale vindplaats te worden voor functionarissen in het voortgezet onderwijs als het gaat om vraagstukken in de relatie mens-arbeid. De site is een levend instrument en wordt daarom voortdurend uitgebreid. Zo vindt u binnenkort snel antwoord op vraagstukken op het gebied van arbo, verzuim, mogelijkheden voor mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, arbeidsmarkt, professionalisering en HR-beleid.

Wie is Voion?
Voion (VO In ONtwikkeling) is het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs. Wij ondersteunen schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion continueert de taken van Arbo-VO op het gebied van veiligheid, gezondheid en vitaliteit en van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) m.b.t. het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in het vo. In de algemene brochure leest u meer informatie.

Wat kunnen scholen van ons verwachten? 
  • Verzamelen en ontsluiten van kennis over arbeidsomstandigheden, professionalisering, mogelijkheden voor mobiliteit en arbeidsmarkt;
  • Ondersteuning bij het professionaliseren van HR in uw school in de vorm van instrumentontwikkeling, opleiding en advisering;
  • Bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt door middel van het uitvoeren van onderzoeken en op basis daarvan implementeren van (regionale) maatregelen;
  • Bijdragen aan de kwaliteit van de docent onder andere door het bevorderen van de discussie rond professionele autonomie en beleggen van verantwoordelijkheden;
  • Ondersteuning bij een goede werksfeer in de school en versterking van het werkvermogen van uw werknemers;
  • Afspraken maken over goede arbeidsomstandigheden in een veilige school met aandacht voor zowel de technische veiligheid als ook de sociale veiligheid waaronder werkdruk, agressie en geweld.
Kortom, Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met ons servicecentrum, via onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Voion
Postbus 2501, 6401 DA Heerlen

T 045 579 6024
F 045 579 2687
info@voion.nl  
www.voion.nl