Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Initiatieven onderwijsontwikkeling

Inleiding

Het voortgezet onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Voion moedigt de sector aan ook buiten de gebaande paden het onderwijs te organiseren om zo wendbaar te zijn en duurzaam in te kunnen spelen op veranderingen in de onderwijsarbeidsmarkt. Door de ‘lessons learned’ van deze innovaties te delen willen we de sector helpen bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs.

Veel schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd. Via diverse fondsen is er subsidie beschikbaar om deze initiatieven aan te jagen en verder te ontwikkelen. In dit dossier bieden we informatie over deze fondsen en andere initiatieven.

Instrumenten

  • Handboek Onderwijspioniers

    Een overzichtelijk handboek met praktische instrumenten en tips voor leraren door leraren om het onderwijs te verbeteren.

Inspiratie

  • Bovenschoolse leerateliers

    Schoolbestuurders, docenten, studenten en stagiaires van verschillende scholen in Friesland leren in bovenschoolse leerateliers met en van elkaars onderwijsvernieuwingen.

Onderzoeken