GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Onderwijsarbeidsmarkt

Initiatieven onderwijsontwikkeling

Inleiding

Het voortgezet onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Voion moedigt de sector aan ook buiten de gebaande paden het onderwijs te organiseren om zo wendbaar te zijn en duurzaam in te kunnen spelen op veranderingen in de onderwijsarbeidsmarkt. Door de ‘lessons learned’ van deze innovaties te delen willen we de sector helpen bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs.

Veel schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd. Via diverse fondsen is er subsidie beschikbaar om deze initiatieven aan te jagen en verder te ontwikkelen. In dit dossier bieden we informatie over deze fondsen en andere initiatieven.

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken