GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Onderwijsarbeidsmarkt

Lerarenontwikkelfonds

Van 2016 tot eind 2021 zette het Lerarenontwikkelfonds (LOF) zich in voor de versterking van de beroepsgroep leraren. Het LOF bood leraren uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo budget, begeleiding en een netwerk om een eigen project voor beter onderwijs in de school uit te voeren. Daarmee droeg LOF bij aan de ontwikkeling en professionalisering van leraren én het onderwijs, krachtig leraarschap en meer werkplezier. Het opgebouwde netwerk, de geleerde lessen en ontwikkelde tools blijven beschikbaar voor pionierende leraren.

Handboek Onderwijspioniers 
De ervaringen van de leraren die aan de slag zijn gegaan als onderwijspionier zijn samengevoegd in een gids en een handboek met praktische instrumenten en tips voor leraren door leraren. Het handboek Onderwijspioniers is ontwikkeld voor leraren die aan de slag gaan met vernieuwing op school. De tool is bedoeld om te inspireren en te ondersteunen bij het vernieuwen of verbeteren van het onderwijs. In het handboek staan werkvormen om direct aan de slag te gaan met pionieren.

Meer informatie