Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Lerarenontwikkelfonds

Sinds 2016 zet het Lerarenontwikkelfonds (LOF) zich in voor de versterking van de beroepsgroep leraren. Tot eind 2021 bood LOF leraren uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo budget, begeleiding en een netwerk om een eigen project voor beter onderwijs in de school uit te voeren. Daarmee droeg LOF bij aan de ontwikkeling en professionalisering van leraren én het onderwijs, krachtig leraarschap en meer werkplezier. Het opgebouwde netwerk, de geleerde lessen en ontwikkelde tools blijven beschikbaar voor pionierende leraren.

In het LOF-magazine lees je alles over de aanpak van LOF en waarom leraren met LOF onderwijsvernieuwing in gang konden zetten. Leraren vertellen hoe zij met ondersteuning van LOF aan de slag gingen waarom zij succesvol waren. Doe inspiratie op en ga ook aan de slag om jouw onderwijs te vernieuwen.

Handboek Onderwijspioniers en Pioniersgids
De ervaringen van de leraren die aan de slag zijn gegaan als onderwijspionier zijn samengevoegd in een gids en een handboek met praktische instrumenten en tips voor leraren door leraren. Zowel de pioniersgids als het pioniershandboek is ontwikkeld voor leraren die aan de slag gaan met vernieuwing op school. Beide tools zijn bedoeld om te inspireren en te ondersteunen bij het vernieuwen of verbeteren van het onderwijs. In de pioniersgids worden stapsgewijs de verschillende fases bij pionieren doorlopen, in het handboek staan werkvormen om direct aan de slag te gaan.

Meer informatie