Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Schoolkracht

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk.

Met de regeling Schoolkracht wordt een impuls gegeven om de plannen en ideeën in de praktijk te brengen. Schoolontwikkeling is immers de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs. Deze regeling sluit aan bij de beleidsreactie op het rapport van McKinsey waarin is aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling versterkt zal worden.

Schoolkracht wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

De subsidieaanvraagperiode liep dit jaar van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021. De subsidie moet worden besteed van maart 2021 tot en met augustus 2022.
Kijk op de website van DUS-I voor meer informatie over Schoolkracht.