Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds

Het NRO startte een pilot voor het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF). Daaruit ontvingen in januari 2019 dertien schoolleiders in het vo een beurs van maximaal €10.000, om in hun school hun innovatieplan op gang te brengen. Eind 2019 zijn in totaal 10 aanvragen voor een persoonsgebonden innovatie- en ontwikkelfonds binnen de algemene ronde gehonoreerd en zijn er 12 aanvragen voor een persoonsgebonden innovatie- en ontwikkelfonds gehonoreerd die zich specifiek richten op de aanpak van het lerarentekort.

Met deze subsidie begonnen verschillende vo-scholen aan een andere inrichting van hun organisatie. Zo werkt de ene school met heterogene groepen die begeleid worden door coaches, de andere haalt ouders en buitenstaanders de school in met elk hun eigen vaardigheden en weer een andere school biedt maatwerk aan docenten zodat die hun sterke kanten kunnen gebruiken.
Bekijk de gehonoreerde SIOF-projecten.

Het SIOF is overgegaan in een nieuwe regeling: Schoolkracht; een fonds dat een structureel budget beschikbaar stelt voor de innovatie van funderend onderwijs.