VOION Haganum 2195 2Header10

Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijstijd

Onderwijstijd

De overheid heeft regels vastgesteld voor de onderwijstijd voor leerlingen. Maar binnen deze regels is er veel speelruimte om andere keuzes te maken in de hoeveelheid, verdeling en de vorm van de onderwijstijd. Vanuit het Innovatielab wil Voion scholen stimuleren na te denken over een andere inrichting van de onderwijstijd.

Dialoogsessies
In november 2022 organiseert Voion een aantal dialoogsessies waarin we bestuurders, schoolleiders, teamleiders, leraren, leerlingen en mr-leden (zowel uit ouder- als personeelsgeleding) willen uitdagen om verschillende denkrichtingen buiten de huidige wettelijke kaders te verkennen.

Wat levert deelname op?

  • Meer zicht op het wettelijk kader van onderwijstijd;
  • Inzicht in leeropbrengsten van scholen die onderwijstijd ‘anders’ hebben ingericht;
  • Opbrengsten van alle sessies.

Deelnemen?
U kunt zich hier aanmelden voor een van de bijeenkomsten.