GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijstijd

Onderwijstijd

De overheid heeft regels vastgesteld voor de onderwijstijd voor leerlingen. Maar binnen deze regels is er veel speelruimte om andere keuzes te maken in de hoeveelheid, verdeling en de vorm van de onderwijstijd. Vanuit het Innovatielab wil Voion scholen stimuleren na te denken over een andere inrichting van de onderwijstijd.

Dialoogsessies
In het najaar van 2022 organiseerde Voion een aantal dialoogsessies waarin we met bestuurders, schoolleiders, teamleiders, leraren, leerlingen en mr-leden (zowel uit ouder- als personeelsgeleding) in gesprek zijn gegaan over de inrichting van onderwijstijd. Vragen die aan bod kwamen waren:

  • Wat is voor u een droomscenario in het anders inrichten van de onderwijstijd?
  • Welke keuzes wenst u als school zelf te maken?
  • En hoe ziet uw ideale onderwijs eruit?

Antwoord op deze en andere vragen zijn aan bod gekomen en de wensen en idee├źn van leerlingen, ouders, leraren, leidinggevenden en bestuurders uit het voortgezet onderwijs hebben we bijeen kunnen brengen. Momenteel beraden we ons intern over de invulling van pilots over onderwijstijd.

Materiaal
Om zelf al aan de slag te gaan met de inrichting van onderwijstijd delen we graag het volgende materiaal uit de bijeenkomsten