Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Wat staat er in de CAO VO?

Wat staat er in de CAO VO?

In de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs (CAO VO 2018-2019) zijn afspraken gemaakt over de scholingsmogelijkheden van onderwijs ondersteunend personeel. In de CAO VO, die geldt voor alle scholen in het voortgezet onderwijs, is opgenomen dat:

  • werkgevers minimaal 1 keer in de drie jaar een persoonlijk professionaliseringsplan faciliteren;
  • werknemers met een opleiding tot en met mbo-niveau, in de gelegenheid worden gesteld een EVC-traject te kunnen volgen. Indien nodig herhaling na 5 jaar;
  • werknemers tot en met mbo-niveau 1, worden in de gelegenheid gesteld een startkwalificatie te kunnen halen;
  • werknemers recht hebben op niet-opgedragen scholing met een jaarlijks scholingsbudget van 600 euro en 40 klokuren naar rato van de betrekkingsomvang voor eigen invulling van zijn/haar professionalisering.

De CAO-tafel heeft Voion gevraagd om schoolbesturen te ondersteunen bij het loopbaanperspectief voor OOP. In het voorjaar van 2019 zullen hierover bijeenkomsten worden georganiseerd. Voor meer info maakt u een afspraak met uw regioadviseur van Voion.

Lees ook de folder scholingsmogelijkheden van ondersteunend personeel.