Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Ruimte in de Wet op de onderwijstijd

Ruimte in de Wet op de onderwijstijd

Voor het organiseren van meer ontwikkeltijd voor leraren kunnen scholen gebruik maken van de ruimte die de wet- en regelgeving voor tijdsbesteding in het voortgezet onderwijs biedt. De regels bieden scholen ruimte om het onderwijsprogramma flexibel te organiseren en zo in te richten dat het past bij hun visie. Er is veel vrijheid om zelf keuzes te maken, bijvoorbeeld over maatwerk, lesinhoud en lesmateriaal. In de brochure 'Ontdek de ruimte' van het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie leest u hoeveel uren leerlingen onderwijs moeten krijgen, wat ze in die tijd leren en hoe de school zich verantwoordt over de kwaliteit.

De brochure biedt scholen handvatten om het gesprek aan te gaan over de tijdsbesteding en organisatie van het onderwijs op de eigen school. En het kan scholen helpen bij het organiseren van meer ontwikkeltijd voor leraren, zoals afgesproken in de CAO VO. 

Meer informatie: