Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Wat is afgesproken in de CAO VO 2018-2019?

Wat is afgesproken in de CAO VO 2018-2019

Om de werkdruk te verminderen en meer tijd voor onderwijsontwikkeling te creëren hebben sociale partners in artikel 8.2 van de CAO VO 2018-2019, die is ingegaan op 1 juni 2018, afgesproken dat in het takenpakket van leraren 50 uur op jaarbasis wordt vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit betekenen dat leraren per week 1 uur minder les zullen geven. Leraren kiezen zelf in overleg met elkaar, en hun leidinggevenden, waar ze de vrijgekomen tijd aan gaan besteden.

Om te komen tot deze lestaakreductie kan de lessentabel worden aangepast. De verruiming van de Wet op de onderwijstijd biedt hier volop mogelijkheden voor. Door deze reductie van het aantal lessen krijgen leraren meer tijd en ruimte om vorm te geven aan onderwijsverbetering en -vernieuwing. Tijd die leraren nu vaak tekort komen. 

Uiterlijk op 1 maart 2019 dient het overleg tussen de werkgever, de MR en het onderwijzend personeel over de aanpassing van de lessentabel te zijn afgerond, gevolgd door overeenstemming met de MR.