Arbo Vo 151

Samenwerking in Groningen

In de provincie Groningen heeft het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zich op bestuurlijk niveau verenigd in het 'Bestuurlijk Platform vo mbo'.

Voor de uitvoering van de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort hebben de schoolbesturen van zowel het vo als mbo gezamenlijk een subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) aangevraagd bij OCW. Het Eindrapport 2019-2020 Regionale Aanpak Lerarentekort Groningen toont de oogst van de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL). In december 2022 verscheen de RAPportage van de projectgroep over de tweede periode van de RAP, die loopt van voorjaar 2021 t/m december 2022

Gezamenlijke aanpak (toekomstige) leerlingendaling
Om een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen (blijven) bieden, werken schoolbesturen uit verschillende gemeenten samen aan een gezamenlijke aanpak voor de toekomstige leerlingendaling. Hiervoor hebben de schoolbesturen de IML subsidie aangevraagd.
Bekijk de samenvatting van de IML-plannen van uw regio >>

Regionaal loket
SchoolpleinNoord is het regionale loket van de drie noordelijke provincies. In eerste instantie richt SchoolpleinNoord zich op vacatures voor leraren en ander onderwijspersoneel. Op termijn zal het loket worden doorontwikkeld tot een kennisplatform. SchoolpleinNoord is een initiatief van het Regionaal Transfer Centrum Groningen (RTC), een samenwerkingsverband tussen veertien schoolbesturen uit Groningen Stad & Ommeland.

Noordelijke Educatieve Alliantie
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Friesland, Groningen en Drenthe is dat de Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA). De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

De Groninger Opleidingsschool
De Groninger Opleidingsschool is een samenwerkingsverband van negen scholen waaronder het Openbaar Onderwijs Groningen met Hanze Sportstudies, de Rijksuniversiteit Groningen en tweedegraads lerarenopleidingen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-Stenden.

De Opleidingsschool Ommelanden
De Aspirant Opleidingsschool Ommelanden is een initiatief van een vijftal vo-schoolbesturen in de regio Noordoost-, Oost- en Zuidoost- Groningen met Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-Stenden en Hanze Instituut voor Sportstudies.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook