Arbo Vo 151

Samenwerking in Groningen

In de provincie Groningen heeft het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zich op bestuurlijk niveau verenigd in het ‘Bestuurlijk Platform vo mbo’.

Voor de uitvoering van de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort hebben de schoolbesturen van zowel het vo als mbo gezamenlijk een subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) aangevraagd bij OCW. Het Eindrapport Regionale Aanpak Lerarentekort Groningen toont de oogst van de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL). Het schetst verder de visie en richtlijnen voor de toekomst voor de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort door de betrokken vo- en mbo-besturen en hoe dit - onder andere in de RAP - verder wordt opgepakt.

Regionaal loket
SchoolpleinNoord is het regionale loket van de drie noordelijke provincies. In eerste instantie richt SchoolpleinNoord zich op vacatures voor leraren en ander onderwijspersoneel. Op termijn zal het loket worden doorontwikkeld tot een kennisplatform. SchoolpleinNoord is een initiatief van het Regionaal Transfer Centrum Groningen (RTC), een samenwerkingsverband tussen veertien schoolbesturen uit Groningen Stad & Ommeland.  

Opleidingsscholen

De Groninger Opleidingsschool
De Groninger Opleidingsschool is een samenwerkingsverband van negen scholen waaronder het Openbaar Onderwijs Groningen met Hanze Sportstudies, de Rijksuniversiteit Groningen en tweedegraads lerarenopleidingen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-Stenden.

De Opleidingsschool Ommelanden
De Aspirant Opleidingsschool Ommelanden is een initiatief van een vijftal vo-schoolbesturen in de regio Noordoost-, Oost- en Zuidoost- Groningen met Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-Stenden en Hanze Instituut voor Sportstudies.

Bekijk ook