VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Activiteiten naar actielijn en regio

Hoe gaan de RAP-regio’s de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort besteden? Deze pagina geeft zicht in met welke actielijnen en activiteiten de RAP-regio’s bezig zijn.

Voorkomende actielijnen in plannen van aanpak RAP
In grafiek 1 is weergegeven voor welke actielijnen activiteiten in de plannen van aanpak van de verschillende regio’s zijn opgenomen.

Uit de tabel blijkt dat in vrijwel alle regio’s activiteiten zijn gepland voor de actielijn Verhogen in-, door- en uitstroom opleidingen. Ook voor actielijnen Begeleiding zij-instromers en Behoud leraren zijn in het merendeel van de plannen activiteiten opgenomen. Voor de actielijnen Activeren stille reserve en Verbetering belonings- en carrièreperspectief zijn er minder activiteiten in de plannen opgenomen. De actielijn Stimuleren innovatie is vertegenwoordigd in een krappe meerderheid van de plannen.

Grafiek 1: Activiteiten in plannen van aanpak RAP vo, naar actielijn

N.B.: Het regionaal loket is een verplicht onderdeel in de plannen van aanpak. Alleen die plannen die hiervoor een beschrijving hebben opgenomen zijn meegeteld.

Veelvoorkomende activiteiten
Binnen de verschillende actielijnen zijn er in de plannen van aanpak veelvoorkomende, vergelijkbare
activiteiten te benoemen. Deze zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1: Veelvoorkomende activiteiten in plannen van aanpak RAP VO, naar actielijn

Activiteiten in plannen van aanpak RAP vo naar regio en actielijn 

RAP van actielijn naar inhoud