GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Activiteiten naar actielijn en regio

Hoe gaan de RAP-regio’s de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort besteden? Deze pagina geeft zicht in met welke actielijnen en activiteiten de RAP-regio’s bezig zijn.

Voorkomende actielijnen in plannen van aanpak RAP
In grafiek 1 is weergegeven voor welke actielijnen activiteiten in de plannen van aanpak van de verschillende regio’s zijn opgenomen.

Uit de tabel blijkt dat in vrijwel alle regio’s activiteiten zijn gepland voor de actielijn SPP/SHRM en Regionaal loket/mobiliteitscentrum. Ook voor actielijnen Behoud leraren en Begeleiden zij-instromers zijn in het merendeel van de plannen activiteiten opgenomen. Voor de actielijnen Activeren stille reserve en Belonings- en carrièreperspectief zijn er minder activiteiten in de plannen opgenomen. De actielijn Verhogen In-/door-/uitstroom en Overig is vertegenwoordigd in een krappe meerderheid van de plannen.

Grafiek 1: Activiteiten in plannen van aanpak RAP vo, naar actielijn

 

Veelvoorkomende activiteiten
Binnen de verschillende actielijnen zijn er in de plannen van aanpak veelvoorkomende, vergelijkbare
activiteiten te benoemen. Deze zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1: Veelvoorkomende activiteiten in plannen van aanpak RAP VO, naar actielijn

 

Activiteiten in plannen van aanpak RAP vo naar regio en actielijn