VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Veelgestelde vragen subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort

Wat is het tijdspad van de huidige regeling en is uitloop tot 31 december 2022 mogelijk?
De huidige regeling eindigt op 1 augustus 2022. Uitloop van activiteiten tot en met 31 december 2022 is mogelijk. De middelen kunnen niet worden besteed voor activiteiten, die in 2023 worden uitgevoerd. In de regeling staat het volgende: “De activiteiten worden uitgevoerd in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022, waarbij een uitloop mogelijk is tot uiterlijk 31 december 2022."
Een aantal regio’s geeft aan dat zij verwachten dat alle middelen op 1 augustus 2022 besteed zijn, maar graag sneller duidelijkheid willen hebben over het vervolg in verband met voortzetting van de activiteiten in schooljaar 2022-2023. Er zijn ook regio’s die nog niet alle activiteiten uitgevoerd hebben en daarom graag gebruik willen maken van de uitloopmogelijkheid.

Hoe verhouden zich de mogelijk in te stellen educatieve regio’s tot de RAP-regio’s?
In de RAP-regio’s wordt nu ook al veel samengewerkt met de lerarenopleidingen. De samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen is ook te zien bij Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en de educatieve allianties tussen de hbo-lerarenopleidingen en de wo-lerarenopleidingen. OCW organiseert, samen met de sector- en
vakorganisaties een aantal sessies voor partijen die in de regio’s actief zijn rond arbeidsmarktvraagstukken (vertegenwoordigers van RAP-regio’s, SO&P, opleidingen, besturen en leraren), om te toetsen hoe binnen een regio de samenwerking is tussen alle schoolbesturen in de regio en de ho- en wo-lerarenopleidingen gestimuleerd kan worden en vorm kan krijgen. Alle besturen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Vragen en antwoorden over verlenging van de RAP-subsidieregeling
De RAP-subsidieregeling wordt verlengd voor het schooljaar 2022-2023. De bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen. Voion organiseerde samen met het Arbeidsmarktplatform PO en SOM een bijeenkomst waar de RAP-regio’s hun vragen konden stellen aan het ministerie van OCW en DUS-i over de subsidieregeling en de Regionale Aanpak Personeelstekorten.
Bekijk de vragen en antwoorden >>