VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Veelgestelde vragen subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort

Wat is het tijdspad van de huidige regeling en is uitloop tot 31 december 2023 mogelijk?
De huidige regeling eindigt op 1 augustus 2023. Uitloop van activiteiten tot en met 31 december 2023 is mogelijk.  In de regeling staat het volgende: “De activiteiten worden uitgevoerd in de periode 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023, waarbij een uitloop mogelijk is tot uiterlijk 31 december 2023." Ook staat in de regeling: “Over de geboekte resultaten behaald op grond van deze regeling dient de aanvrager uiterlijk op 1 oktober 2023 een rapportage in.”

Vragen en antwoorden over de RAP-subsidieregeling
De RAP-subsidieregeling is verlengd voor het schooljaar 2022-2023. Voion organiseerde in april 2022 samen met het Arbeidsmarktplatform PO en SOM een bijeenkomst waar de RAP-regio’s hun vragen konden stellen aan het ministerie van OCW en DUS-i over de subsidieregeling en de Regionale Aanpak Personeelstekorten.
Bekijk de vragen en antwoorden >> 
Of bekijk een actueel overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden op de website van DUS-i.

Hoe verhouden zich de mogelijk in te stellen educatieve regio’s tot de RAP-regio’s?
In de RAP-regio’s wordt nu ook al veel samengewerkt met de lerarenopleidingen. De samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen is ook te zien bij Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en de educatieve allianties tussen de hbo-lerarenopleidingen en de wo-lerarenopleidingen. OCW organiseert, samen met de sector- en vakorganisaties een aantal sessies voor partijen die in de regio’s actief zijn rond arbeidsmarktvraagstukken (vertegenwoordigers van RAP-regio’s, SO&P, opleidingen, besturen en leraren), om te toetsen hoe binnen een regio de samenwerking is tussen alle schoolbesturen in de regio en de ho- en wo-lerarenopleidingen gestimuleerd kan worden en vorm kan krijgen. Alle besturen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.