GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Veelgestelde vragen subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort

Wat is het tijdspad van de huidige regeling en is uitloop tot 31 december 2023 mogelijk?
De huidige regeling eindigt op 1 augustus 2023. Uitloop van activiteiten tot en met 31 december 2023 is mogelijk.  In de regeling staat het volgende: “De activiteiten worden uitgevoerd in de periode 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023, waarbij een uitloop mogelijk is tot uiterlijk 31 december 2023." Ook staat in de regeling: “Over de geboekte resultaten behaald op grond van deze regeling dient de aanvrager uiterlijk op 1 oktober 2023 een rapportage in.”

Vragen en antwoorden over de RAP-subsidieregeling
De RAP-subsidieregeling is verlengd voor het schooljaar 2022-2023. Voion organiseerde in april 2022 samen met het Arbeidsmarktplatform PO en SOM een bijeenkomst waar de RAP-regio’s hun vragen konden stellen aan het ministerie van OCW en DUS-i over de subsidieregeling en de Regionale Aanpak Personeelstekorten.
Bekijk de vragen en antwoorden >> 
Of bekijk een actueel overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden op de website van DUS-i.

Hoe verhouden zich de mogelijk in te stellen educatieve regio’s tot de RAP-regio’s?
In de RAP-regio’s wordt nu ook al veel samengewerkt met de lerarenopleidingen. De samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen is ook te zien bij Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en de educatieve allianties tussen de hbo-lerarenopleidingen en de wo-lerarenopleidingen. OCW organiseert, samen met de sector- en vakorganisaties een aantal sessies voor partijen die in de regio’s actief zijn rond arbeidsmarktvraagstukken (vertegenwoordigers van RAP-regio’s, SO&P, opleidingen, besturen en leraren), om te toetsen hoe binnen een regio de samenwerking is tussen alle schoolbesturen in de regio en de ho- en wo-lerarenopleidingen gestimuleerd kan worden en vorm kan krijgen. Alle besturen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.