VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Verantwoording subsidie

2021: Tussentijdse rapportage
Penvoerders van de subsidie RAP hebben van het ministerie van OCW een verzoek ontvangen om voor 1 oktober 2021 een tussentijdse rapportage over de subsidie in te dienen.
Met de tussentijdse rapportage wordt de voortgang van het project gevolgd. De rapportage bestaat uit:

  • een beschrijving van de voortgang van de hoofdactiviteiten;
  • een beschrijving van de vormgeving van het regionale loket;
  • een vooruitblik op het tweede uitvoeringsjaar.

Verantwoording regeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP)

De adviseurs van Voion krijgen diverse vragen over de verantwoording van de RAP-subsidie. Formeel heeft Voion geen rol bij de verantwoording. Onze ondersteuning en advies richt zich primair op de planvorming in de regio’s en op kennisdeling. Waar kunt u meer informatie vinden en krijgen over de verantwoording van de RAP-subsidie?

De RAP-subsidie over het boekjaar 2021 en 2022 moet in het jaarverslag van de penvoerder van de betreffende regio verantwoord worden. In artikel 13, lid 1, van de subsidieregeling is bepaald dat de verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Afstemming vooraf tussen de penvoerder en diens accountant is noodzakelijk en gewenst.

Voor vragen, aanpassingen e.d. dient de penvoerder zich, zoals in de beschikking beschreven, te wenden tot DUS-I: https://www.dus-i.nl/contact of OCWsubsidies@minvws.nl.

Zie verder ook de informatie in de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort.