VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Den Haag (stad)

Den Haag (stad)

De gemeente Den Haag is verdeeld in 8 stadsdelen. Den Haag is de op twee na grootste gemeente van Nederland. In Den Haag zetelt de Nederlandse regering en is standplaats van verschillende nationale en internationale organisaties, zoals ministeries, ambassades en rechtscolleges.
Den Haag heeft ook te maken met de grootstedelijke problematiek. In een aantal wijken zijn mensen met een migratieachtergrond in de meerderheid. Zowel op sociaal economisch gebied als onderwijsachterstanden zijn er grote verschillen tussen de wijken.

Arbeidsmarktcijfers

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Den Haag blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze stad de komende jaren zal toenemen, tot 47 fte in 2024. Den Haag zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort hebben. De grootste tekorten in de regio Zuid-Holland-Noord worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans.

» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Samenwerking in de regio

De Rode Loper
De 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg leggen de rode loper uit voor onderwijstalent en werken samen in De Rode Loper. De klankbordgroep komt elke zes weken bij elkaar en bestaat uit zes directeuren/rectoren, de penvoerder/portefeuillehouder (bestuurder van VO Haaglanden) en de programmamanager.

Opleidingsschool haaglanden (OSH)
De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen in de regio. Den Haag heeft geen eigen lerarenopleiding.

Activiteiten in de regio

De website Word Leraar in Den Haag is een initiatief van Klassewerk, De Rode Loper en ROC Mondriaan in opdracht van de gemeente Den Haag.

In het Programma De Rode Loper staan de activiteiten beschreven op basis van de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 (HEA).

 1. De Haagse Lerarenbeurs voor docenten die hun bevoegdheid willen halen en niet in aanmerking komen voor een andere beurs of tegemoetkoming.
 2. Leraar van Buiten. Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële zij-instromers, onder meer op het Haags Onderwijsfestival.
 3. Mastermodules voor schoolleiders over Persoonlijk leiderschap
 4. De Haagse lucifer voor docenten een schoolleiders om zich als cultuurdrager te ontplooien.
 5. Professionaliseringsprogramma: Het stimuleren van leraren, schoolleiders en OOP om zich te professionaliseren. Tweedegraads PLUS is hiervan een voorbeeld. Bekijk de animatie van het praktijkvoorbeeld.
 6. Bevoegdheidstrajecten tweedegraads incompany op twee scholen.
 7. Van ingenieur naar docent: Jonge (aankomende) ingenieurs met een minor de mogelijkheid bieden ook docent in een bètavak te worden en hen zo te interesseren voor lesgeven, ook op vmbo-scholen. Dit in samenwerking met de Haagse hogeschool en de hogeschool Utrecht.
 8. Coachen van startende docenten
 9. Voorlichtingscampagne voor bovenbouw leerlingen HAVO-VWO.

  Meer informatie

 • In de nieuwsbrief van de Rode Loper vindt u veel informatie over de voortgang van de projecten. Wilt u de nieuwsbrief van de Rode Loper ontvangen? Stuur dan een mail naar info@derodeloper.nu
 • Website De Rode Loper  

nieuws