VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Den Haag

Den Haag

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Den Haag blijkt dat het tekort aan leraren in Den Haag de komende jaren zal toenemen, van 13 in 2019 tot mogelijk 37 in 2024.

» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren. 

41 Scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg leggen de rode loper uit voor onderwijstalent. Ze werken samen in De Rode Loper, om de kwaliteit van de mensen voor de klas te versterken. Dit doen ze onder andere door: 
  • Het verminderen het aantal onbevoegd gegeven lessen, met behulp van de Haagse Lerarenbeurs.
  • Het stimuleren van leraren om zich op masterniveau te professionaliseren met Tweedegraads PLUS. Voion maakte een animatie en parelbeschrijving van dit project >>
  • Ze bieden jonge (aankomende) ingenieurs de mogelijkheid ook docent in een bètavak te worden, ook op vmbo-scholen.
  • Het geven van informatie aan potentiële zij-instromers, onder meer op het Haags Onderwijsfestival.
Meer informatie:
  • In de nieuwsbrief van de Rode Loper vindt u veel informatie over de voortgang van de projecten. Wilt u de nieuwsbrief van de Rode Loper ontvangen? Stuur dan een mail naar info@derodeloper.nu
  • Website De Rode Loper  

nieuws