VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Educatieve Agenda Limburg

Educatieve Agenda Limburg

De Educatieve Agenda Limburg is een samenwerkingsverband tussen de vier instellingen Hoger Onderwijs (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool. Fontys Hogescholen en Open Universiteit), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het voortgezet onderwijs (VO), het primair onderwijs (PO) en de Provincie Limburg. Uitbreiding van de samenwerking naar andere actoren in het Limburgse onderwijs wordt verkend.

De hoofddoelstelling van de Educatieve Agenda Limburg is beter onderwijs en een efficiënte aansluiting van dat onderwijs op de Limburgse arbeidsmarkt. Er wordt ingezet op behoud van startende docenten, de opvang van toekomstige tekorten aan docenten, kwalitatief beter onderwijs met benutting  van talenten van leerlingen, minder werkloosheid en betere job-matching door betere studie- en beroepskeuze en verbetering van de kwaliteit van zittende docenten door te investeren in docentprofessionalisering.

De Educatieve Agenda Limburg start nu met enkele concrete doorbraakprojecten als resultaat van de dialoog van het afgelopen jaar:
1. Een goede start voor leerkrachten in het basisonderwijs;
2. Leraar je bent het al;
3. Docentprofessionalisering in regionale leercentra.

Door de gekozen aanpak leidt de Educatieve Agenda Limburg tot een infrastructuur die ruimte biedt voor het stimuleren en evalueren van onderwijsinnovaties. Concreet betekent dit dat ook evaluatie van de effecten van andere initiatieven, zoals de Human Capital Agenda en het Techniekpact, mogelijk is. Intensieve samenwerking en goede monitoring van het onderwijs vormen bovendien een belangrijke basis voor de werving van aanvullende subsidies voor het onderwijs bij nationale onderzoekfondsen en EU programma’s.

Voor meer informatie zie de website www.educatieveagendalimburg.nl

nieuws