VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Flevoland

Flevoland

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Flevoland blijkt dat het tekort aan leraren hier de komende jaren zal toenemen, van 14 in 2019 tot mogelijk 25 fte in 2024.
» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.             

Flevokans
De afgelopen jaren hebben de besturen van het voortgezet onderwijs in Flevoland nauw samengewerkt in het Platform onderwijsarbeidsmarkt Almere – Flevoland, beter bekend geworden als Flevokans.
Onder Flevokans II (2013-2016) zijn er drie deelprojecten geweest;
1. Het behouden van leraren.
2. Het werven van nieuw personeel
3. Anders leren 
Download hier het volledige projectplan Flevokans II van het platform Flevokans.

Frisse Start
Frisse Start is vanaf januari 2015 de naam van het project Begeleiding Startende Leraren (BSL) in de regio Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland. In dit project werken de vier lerarenopleidingen (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) samen met vo-scholen aan de begeleiding van startende leraren. Het doel is om de professionele groei te versnellen en de uitval te reduceren. Frisse start richt zich op het uitwerken van driejarige inductiearrangementen, professionalisering,  kennisdeling en doet aanvullend onderzoek.

Op 27 juni 2019 vindt de slotbijeenkomst van Frisse Start plaats. Kijk voor meer informatie op de website

nieuws