VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Flevoland en Almere

Flevoland en Almere

Flevoland is de jongste en qua oppervlakte de kleinste provincie van Nederland. De provincie Flevoland kenmerkt zich door veel open ruimte en een strakke indeling. De provincie bestaat uit de Noordoostpolder en de Flevopolder. De provincie telt zes gemeenten: Lelystad, Almere, Emmeloord, Urk, Dronten en Zeewolde. Almere wordt gerekend tot een van de vijf grootste steden in Nederland (de G5).

Arbeidsmarktcijfers

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Flevoland blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 41 fte in 2024. Flevoland zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans. 

» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Samenwerking in de regio

Flevowijs
Flevowijs staat voor het regionale samenwerkingsplatform tussen de schoolbesturen in Flevoland van zowel po, vo als mbo, en heeft tot doel om personeel voor het Flevolands onderwijs te werven en te behouden. Flevowijs werkt gezamenlijk aan een provincie met een aantrekkelijke woon-, werk- en leeromgeving, om zo het lerarentekort terug te dringen. Voor de uitvoering van deze gezamenlijke ambitie hebben de schoolbesturen van zowel het po, vo als mbo gezamenlijk een subsidie aangevraagd bij OCW.

Opleidingsscholen
Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF) is een samenwerkingsverband van de lerarenopleiding Windesheim, Hogeschool van Amsterdam en een viertal schoolbesturen in de regio.

De Almeerse Academische Opleidingsschool (AAOS) is een samenwerkingsverband van de lerarenopleiding Windesheim, Hogeschool van Utrecht, Universiteit van Amsterdam, de Hoge School van Amsterdam en een vijftal vo-besturen.

Activiteiten in de regio

Flevokans
Gedurende de periode 2013-2016 hebben de besturen van het voortgezet onderwijs in Flevoland nauw samengewerkt in het Platform onderwijsarbeidsmarkt Almere – Flevoland, beter bekend geworden als Flevokans. De samenwerking was gericht op:
1. Het behouden van leraren 
2. Het werven van nieuw personeel
3. Anders leren
Download hier het volledige projectplan Flevokans II van het platform Flevokans.

Frisse Start
Frisse Start was in de periode 2015-2019 de naam van het project Begeleiding Startende Leraren (BSL) in de regio Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland. In dit project werkten de vier lerarenopleidingen (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) samen met vo-scholen aan de begeleiding van startende leraren. Op 27 juni 2019 heeft de slotbijeenkomst van Frisse Start plaatsgevonden. Kijk voor meer informatie op de website van BSL Noord-Holland.

Welzijnscheck
Het Zuyderzeecollege in Emmeloord heeft gekozen om de welzijnscheck-vo toe te passen om het welzijn en gezondheid van personeel goed in beeld te krijgen. Daarmee hebben ze de risico-inventarisatie &- evaluatie (RI&E) zelf kunnen oppakken. Bijkomend voordeel voor werknemers is, dat ze een persoonlijke rapportage krijgen.

Inspiratieverhalen uit de regio

  • In het onderwijs heerst de cultuur ‘zorgen voor elkaar’. Als iemand zich ziek meldde dan was hij ziek. Het werd zonder meer geaccepteerd, ‘waardoor de verzuimende werknemer als het ware achterover kon leunen’. Lees het praktijkverhaal ‘Te aardig tijdens verzuimgesprekken’.
  • Een cursus mindfulness kan werkstress verminderen of voorkomen. In een rondtafelgesprek vertellen docenten in Flevoland waarom de cursus zo aanslaat. Lees het praktijkverhaal ‘Mindfulness: een ander perspectief op werkdruk'.

nieuws