VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Groningen en Friesland

Groningen en Friesland

Ondanks de dalende werkgelegenheid, wordt in deze regio's een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector.  
  • Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Friesland blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 36 fte in 2024. Friesland zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken Duits, wiskunde en natuurkunde.  
  • Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Groningen blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 65 fte in 2024. Groningen zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.
Wat gebeurt er in deze regio? Bekijk hieronder enkele initiatieven:
  • Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Noord-Overijssel
    De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Dat is de insteek van het project ‘Bovenschoolse leerateliers’, waar zeven schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden mee aan de slag gaan. Lees het praktijkverhaal >>
  • Assessmentcentrum voor zij-instromers
    Het lerarentekort terugdringen met kwalitatief goede assessments en leerwerktrajecten op maat. Dat is de insteek van het project ‘Assessmentcentrum voor zij-instromers’ van NHL Stenden Hogeschool en de schoolbesturen Piter Jelles en O2G2. Lees meer over dit project >>

nieuws