VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Groningen Friesland Drenthe

Groningen Friesland Drenthe

Ondanks de dalende werkgelegenheid, wordt in deze regio's een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector.
  • In de regio Friesland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 27 fte in 2024. 
  • In de regio Groningen zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 45 fte in 2024.
  • In de regio Drenthe/Overijssel zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 63 fte in 2024.
Wat gebeurt er in deze regio? Bekijk hieronder enkele initiatieven:
  • Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Noord-Overijssel
    De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Dat is de insteek van het project ‘Bovenschoolse leerateliers’, waar zeven schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden mee aan de slag gaan. Lees het praktijkverhaal >>
  • Assessmentcentrum voor zij-instromers
    Het lerarentekort terugdringen met kwalitatief goede assessments en leerwerktrajecten op maat. Dat is de insteek van het project ‘Assessmentcentrum voor zij-instromers’ van NHL Stenden Hogeschool en de schoolbesturen Piter Jelles en O2G2. Lees meer over dit project >>
  • In de regio Drenthe vindt samenwerking plaats tussen verschillende schoolbestuurders om de tekorten en krimp aan te pakken.

nieuws