VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Haaglanden

Haaglanden

In de periode 2008-2012 hebben de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden met elkaar een programma ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van de regeling voor risicoregio’s. Dit was de eerste keer dat deze groep scholen heeft samengewerkt als Regionaal Platform Haaglanden. Inmiddels is besloten om, met behulp van de subisidie van het ministerie van OCW voor de knelpuntregio's, de samenwerking voort te zetten.

In het programma van het Regionaal Platform Haaglanden ligt het accent op de binding tussen docenten en scholen. De opzet van het programma is als volgt:

De jongere leraren:

1.Een sterk startersprogramma
Om de uitval van docenten in de eerste jaren te verkleinen en om de binding van startende docenten aan het onderwijs in het algemeen en de scholen in Haaglanden in het bijzonder te vergroten, wordt in dit project een begeleidingsprogramma voor de eerste vier jaren ontwikkeld. In dit programma krijgt elk jaar eigen accenten. Het programma wordt de startende docenten aangeboden in de vorm van individuele begeleiding, aanvullende training en intervisie.

2.E-coaching
Dit project beoogt een verbinding te leggen tussen jongere en oudere docenten. Daarbij wordt de interesse en vaardigheid in digitale didactiek van (een deel van) de jongere generatie docenten benut ten behoeve van de professionalisering van digitale competenties van andere docenten.

De middengroep:

3.Halverwege
Docenten in de leeftijdscategorie 40-55 jaar staan halverwege hun loopbaan. Ze hebben veel ervaring en hebben de tweede helft van hun werkzame leven nog voor de boeg. Om “werken op de automatische piloot” en het kwijtraken van inspiratie tegen te gaan wordt een traject uitgevoerd waarbij docenten reflecteren op wat ze willen & kunnen en waarbij zij onderzoeken of/hoe zij hun persoonlijke plan van aanpak kunnen verbinden aan de ontwikkeling van de school. In dit project[1] geeft per deelnemende school een groep van 15 docenten een nieuwe impuls aan zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling als docent. [1] Halverwege is in 2009 ontwikkeld door CSG De Goudse Waarden in samenwerking met het IVLOS.

De oudere leraren:
               
4.Duurzame inzetbaarheid door duo-teaching
Dit project bereikt dat de kennis en ervaring van deze groep docenten meer dan voorheen wordt verrijkt en benut door inzet van Duo-teaching: Oudere docenten vormen een duo met een startende jonge docent. Zij gaan samen aan de slag met kwaliteitsverhogende projecten in de klas.


Meer informatie over de projecten vindt u in het Programma 2013-2016 van knelpuntregio Haaglanden.

nieuws