VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Noord-Holland Zuid

Noord-Holland Zuid

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Noord-Holland blijkt dat het tekort aan leraren in Noord-Holland Zuid (exclusief Amsterdam) de komende jaren zal toenemen, van 46 in 2019 tot mogelijk 104 in 2024.
» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.        

De afgelopen jaren is er in de regio onder de noemer ‘Binden aan de regio’ o.a. samengewerkt op het gebied van:
Meer informatie over de projecten is te vinden via deze link.

Ook op andere vlakken wordt in de regio samengewerkt, bijvoorbeeld:


nieuws