VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Noordoost- en Zuidoost-Brabant

Noordoost- en Zuidoost-Brabant

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Noord-Brabant-Oost (Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel) blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 61 fte in 2024. Noord-Brabant-Oost zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans.

» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.
Binnenkort leest u hier meer over de activiteiten in deze regio.

nieuws