VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Overijssel

Overijssel

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Drenthe/Overijssel blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 79 fte in 2024. Drenthe/Overijssel zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.


In de regio Overijssel wordt samengewerkt in diverse projecten, zoals:

nieuws