VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Overijssel

Overijssel

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Drenthe/Overijssel blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 79 fte in 2024. Drenthe/Overijssel zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.


In de regio Overijssel wordt samengewerkt in diverse projecten, zoals:
 • Bovenbestuurlijke samenwerking werkt bij PLANA
  PLANA, een samenwerkingsverband van vier schoolbesturen, werd ooit opgezet om het lerarentekort op de arbeidsmarkt aan te pakken. Inmiddels werken de schoolbesturen succesvol samen op het gebied van instroom, strategische personeelsplanning, mobiliteit, professionalisering en opleiding. Meer weten over deze bovenbestuurlijke samenwerking? Bekijk de animatie of een van de andere documenten van deze parel>>.
 • Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek
  De regio Twente/Achterhoek heeft in het voortgezet onderwijs niet alleen te maken met een dreigend lerarentekort, maar ook met een krimp van het aantal leerlingen. Zes zelfstandige VO-scholen werken samen aan de oprichting van een regionaal mobiliteitscentrum om deze problemen op een adequate manier aan te pakken. Lees het interview met Nico Woonink, bestuurder van het Staring College en Meta Schoenmaker, hoofd P&O van Het Assink Lyceum en intern projectleider en download de factsheet met meer informatie over de aanpak en lessons learned >>
  Lees ook het nieuwsbericht intentieverklaring bestuurlijke samenwerking Twente/Achterhoek getekend.
 • Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Noord-Overijssel
  De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Dat is de insteek van het project ‘Bovenschoolse leerateliers’, waar zeven schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden mee aan de slag gaan. Lees het praktijkverhaal >>
 • Klaar voor de krimp
  In 2011 zijn twee stichtingen (openbaar en confessioneel onderwijs) voor voortgezet onderwijs gefuseerd en is Achterhoek VO ontstaan. In dit artikel neemt Van der Esch. bestuursvoorzitter van Achterhoek VO, ons mee in het proces van voorbereiding. Lees verder >>
 • Opscholingstraject voor VMBO docenten
  Vooral in de tekortvakken op het VMBO blijkt dat geregeld leraren met een afgeronde Pabo-opleiding worden aangesteld. Deze leraren zijn weliswaar zeer bekwaam, maar nog niet officieel bevoegd. Verschillende hogescholen bieden een verkorte leerweg waarmee deze docenten een beperkte bevoegdheid kunnen halen. Benieuwd naar de ervaringen van deelnemers en de mogelijkheden om een verkort leertraject te volgen? Een verhaal over een verkort opscholingstraject voor VMBO docenten >>
 • “Instroommakelaar voorkomt dat kandidaten verdwalen in mogelijkheden”
  Steeds meer professionals willen een carrièreswitch maken en kiezen voor het onderwijs. Veel zij-instromers weten echter niet waar zij terecht kunnen en welke route ze moeten volgen. “Elke goede, nieuwe werknemer is winst en elke geïnteresseerde die door het zoekproces verloren gaat, is een groot verlies”, vindt de RAP projectgroep regio Zwolle. Zij hebben een instroommakelaar aangesteld om carrièreswitchers op een persoonlijke manier wegwijs te maken. Bekijk het praktijkverhaal of download de factsheet.

nieuws