VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Rijnstreek

Rijnstreek

Op 9 april 2013 heeft het Regionaal Platform Rijnstreek zijn projectprogramma gepresenteerd, dat bijdraagt aan de bestrijding van het kwalitatieve en kwantitatieve lerarentekort in de Rijnstreekregio.

Organisatie
In haar welkomstwoord legt Annechien Verkade (voorzitter van de regiegroep) uit dat het platform – op voorstel van de regiegroep – wordt voortgezet in projectmatige initiatieven. Deze regiegroep bestaat uit mensen van scholen die succesvol hebben samengewerkt tijdens de afgelopen projectperiode en de noodzaak inzien om activiteiten te blijven ontwikkelen die op termijn een lerarentekort kunnen verminderen of voorkomen. Met gelden van het ministerie van OCW worden nieuwe activiteiten opgestart en waar mogelijk wordt samengewerkt met de andere regio's. Projectleider Liesbeth Bloeme treedt in deze vervolgfase op als projectleider van het platform. Omdat zij die taak ook heeft in de regio's Rijnmond en Haaglanden, kan regio-overstijgende samenwerking makkelijker ontstaan.

Projecten
Het kersverse programma-aanbod bestaat uit vijf inspirerende projecten, waarvan er vier tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd zijn. (Een nieuw project rond de educatieve minor op het hbo start volgend jaar, als er wat meer duidelijkheid is over de plannen voor deze hbo-opleiding.)

De vier projecten bieden heel verschillende oplossingen voor het dreigende lerarentekort:
  • Begeleiding startende docenten: Uitmuntende begeleiding kan de hoge uitval onder starters in de eerste jaren van het docentschap verminderen. Dit project helpt scholen een meerjarenbegeleidingsprogramma te ontwikkelen en faciliteert de versterking van de begeleidingscapaciteit per school. Lees verder >>
  • Combitraject: Studenten van de TU Delft en Universiteit Leiden zetten in dit project stappen om na de educatieve minor af te studeren in het mastervak van hun keuze én hun eerstegraads lesbevoegdheid te halen. Voor scholen een mooie gelegenheid om jonge (bijna afgestudeerde) academici in huis te halen en op te leiden. Lees verder >>
  • Digitale didactiek: Het leren in school anders vormgeven vraagt om een nieuwe invulling van de didactiek, nieuwe vaardigheden van docenten. Peter van der Zwaal laat zien dat dit een geweldig en concreet project is voor scholen die aan de slag willen met activerende digitale didactiek. Lees verder >>
  • Halverwege: Jos Berg vertelt enthousiast over het bewustwordingsproject Halverwege, dat docenten in de leeftijd van 35 tot 50 jaar nieuwe inspiratie laat opdoen om ook in de tweede helft van hun loopbaan enthousiast en met aanvullende kennis onderwijs te geven. Lees verder >>

Meer informatie:

nieuws