VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Utrecht en omgeving

Utrecht en omgeving

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Utrecht blijkt dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 71 fte in 2023. Om het beste onderwijs te kunnen bieden in de regio Utrecht hebben besturen, scholen en docenten zich verenigd in UtrechtLeert. Zij werken samen aan verbeteringen en innovaties om het voor nieuwe en bestaande docenten aantrekkelijker te maken om in de regio Utrecht te (blijven) werken.

Utrecht ontvangt van het ministerie van OCW tot aan 2022 één miljoen euro per jaar om het lerarentekort te bestrijden. De gemeente Utrecht en de schoolbesturen leggen er dit jaar samen nog 4 ton bij. Daarvoor is een nieuw actieplan opgesteld. Speerpunten zijn: Opleiden in de school, innovatie in opleiden en koesteren van onderwijstalent. Bekijk hier het actieplan>>

Wat gebeurt er in de regio Utrecht? Lees, kijk of luister naar enkele initiatieven die hieronder zijn uitgelicht:
 • Verbetering van de inductiefase
  Het project 'Een sterk begin' heeft als doel om startende leraren in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling: het project BSL-Utrecht
 • Wereldburgers voor de klas
  Drie scholengemeenschappen en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om geïnteresseerde en geschikte statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Lees meer over dit project >>
 • Shift Happens
  Met het project ‘Shift happens’ hopen Hogeschool Utrecht en een aantal schoolbesturen (oud-)medewerkers uit de financiële sector warm te maken voor een baan in het onderwijs. Lees meer over dit project >>
 • In de regio worden ook speeddate-avonden voor schooldirecteuren en zij-instromers georganiseerd. Lees hierover het artikel 'Schooldirecteuren selecteren kansrijke zij-instromers'.
 • Het zij-instroom event 'U, voor de klas' vindt plaats op woensdagavond 6 maart op de DaCostaschool Hoograven in Utrecht

Meer informatie:

 • Website UtrechtLeert.nl.
 • Meetup030 is een netwerk van docenten, voor docenten in de regio Utrecht. Het netwerk is in 2016 opgericht en komt voort uit een project van Aantrekkelijker Scholen. Kijk voor meer informatie op de site Meetup030.

Bekijk ook onderstaand filmpje over het Onderwijspact Utrecht over de regionale samenwerking om het lerarentekort aan te pakken.

nieuws