VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

West- en Midden-Brabant

West- en Midden-Brabant

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Noord-Brabant-West blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 71 fte in 2024. Noord-Brabant-West zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.

» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Het project High potentials voor de klas
Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan  de handen ineen om nieuwe bètadocenten te werven. Dit doen ze met een kennismakingstraject, waarbij potentials die werkzaam zijn of waren in het bèta-technisch bedrijfsleven en scholieren met een N-profiel in de bovenbouw van het havo/vwo, gedurende een half jaar kunnen ervaren hoe het is om in het onderwijs te werken. Een mooie aanpak van het lerarentekort én een win-winsituatie voor onderwijs, bedrijfsleven en high potentials. 
Bekijk de video en een factsheet over dit project >>

nieuws