VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Zuid-Holland is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. De hoofdstad van de provincie is Den Haag, de grootste stad is echter Rotterdam. Een deel van Zuid-Holland staat daarnaast bekend als het Groene Hart. Zuid-Holland grenst aan de Noordzeekust waar naast de duingebieden ook de bollenvelden te vinden zijn.

Arbeidsmarktcijfers

Zuid-Holland Noord
In de regio Zuid-Holland-Noord zal het tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 204 fte in 2024. Holland Rijnland kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (50 fte in 2024), gevolgd door Zuid-Holland Centraal (49 fte). Zo blijkt uit de regionale arbeidsmarktcijfers Zuid-Holland Noord.

Zuid-Holland Zuid
In de regio Zuid-Holland Zuid wordt in het voortgezet onderwijs een tekort aan leraren verwacht van 150fte. Zo blijkt uit de regionale arbeidsmarktcijfers Zuid-Holland Zuid. De regio Rijnmond kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort aan leraren (60 fte in 2024), Gorinchem het kleinste tekort (10 fte in 2024).

Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie of uw regio? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Samenwerking in de regio

In Zuid-Holland vindt samenwerking plaats tussen verschillende schoolbestuurders om de tekorten aan personeel in met name de tekortvakken aan te pakken. Voor de uitvoering van deze gezamenlijke ambitie heeft een aantal schoolbesturen in de provincie subsidie aangevraagd bij OCW. De steden Rotterdam en Den Haag hebben vanuit het ministerie van OCW een separate subsidie ontvangen voor de aanpak van het personeelstekort. De samenwerking in deze twee steden staan separaat beschreven.

Platform Rijnmond
Vanaf 2008 wordt er in het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond samengewerkt tussen schoolbesturen onderling en tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen. Rijnmond-Oost en Rijnmond-West hebben separaat een subsidieaanvraag ingediend bij OCW maar werken als een regio samen bij de uitvoer van hun plannen om de instroom van ‘Leraar van Buiten’ in de tekortvakken te versterken, evenals het samen opleiden en begeleiden van starters in het onderwijs. De informatie hierover treft u aan op rpo-rijnmond.nl. Door het aanbieden van loopbaanperspectieven voor krijgen alle medewerkers, dus ook het OOP, steeds meer mogelijkheden om hun onderwijsloopbaan te verrijken. Lees het praktijkverhaal

Regio Leiden, Duin- en Bollenstreek
Tien vo-schoolbesturen in de regio zijn gestart met de samenwerking om het personeelstekort aan te pakken. Zij werkten al samen in verschillende gremia zoals in de opleidingsschool de ROSRijnland en de Leidse Onderwijstafel. De aanpak van het personeelstekort richt zich met name op de versterking van de samenwerking, de verbinding met de regio, het werven van nieuwe doelgroepen met het regionaal loket en het gezamenlijk ontwikkelen van het HRM beleid.

Groene Hart
De prille samenwerking tussen eerst 7 en nu 10 schoolbesturen in het Groene Hart is in 2019 opgestart om samen het personeelstekort aan te pakken. Deze regionale samenwerking strekt zich uit over een langgerekt gebied. De aanpak richt zich naast het versterken van de samenwerking onderling en met de lerarenopleidingen op het ontwikkelen van loopbaanpaden, innovatie, inrichten van een hr-netwerk, zij-instroom en behoud van medewerkers. Op de langere termijn richten zij zich op het imago van het beroep en leerlingen uit de bovenbouw interesseren voor het vak van docent.

Opleidingsscholen
Opleidingsschool RPO Rijnmond is een samenwerkingsschool van de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam, de universitaire lerarenopleiding ICLON (Leiden), de universitaire lerarenopleiding SEC (Delft), ROC Zadkine en elf vo-besturen met 48 aangesloten scholen.

(Academische) Opleidingsschool Rotterdam (OSR) is een samenwerkingsverband van negen vo-scholen van drie vo-schoolbesturen met de lerarenopleiding van de TU Delft/Msc SEC, Hogeschool Rotterdam/IvL en ICLON/Universiteit Leiden.

De ROS academische Opleidingsschool Rijnland is een samenwerkingsverband van 7 vo-scholen met 20 vestigingen in de regio's Leiden en de Duin- en Bollenstreek en 5 lerarenopleidingen, de Hogeschool van Amsterdam Domein Onderwijs en Opvoeding en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Academie voor Beeldende Vorming, de Technische Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft en de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden ICLON.

De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen, het instituut voor lerarenopleidingen van de Hogeschool Inholland en de Hogeschool Rotterdam, de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden ICLON en de Technische Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft.

De NOD Haaglanden is een opleidingsschool in de regio Haaglanden waarbij vier vo-schoolbesturen samenwerken met het instituut voor lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht, de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden ICLON en de Technische Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft.

De Haagse Opleidingsschool (HOS) is een samenwerkingsverband van acht Haagse scholen en drie lerarenopleidingen, het instituut voor lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden ICLON en de Technische Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft.

Activiteiten in de regio

Banenmarkt
Het Comenius College organiseerde een banenmarkt omdat de reguliere werving onvoldoende opleverde om zo te werven voor met name de tekortvakken. Lees de parelbeschrijving

Jobtwinning
Docenten en professionals uit het bedrijfsleven worden voor een aantal weken aan elkaar gekoppeld om van en met elkaar te leren. Job Twinning is een laagdremelige manier om kennis tussen onderwijs en bedrijfsleven uit te wisselen en een kijkje te nemen in de keuken van een andere organisatie. Lees de parelbeschrijving Jobtwinning

Docenten werven in het technisch domein
In de regio Rijnmond wordt het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs steeds lastiger. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken met het project ‘Docenten werven in het technisch domein’. Lees ook de parelbeschrijving Docenten werven in het technische domein.

Veiligheid
Op het Stanislas College geeft de cirkel van plan-do-check-act continuïteit aan het veiligheidsbeleid. Als duidelijk is wie wat wanneer doet, kan de preventiemedewerker de voortgang beter bewaken. Lees het praktijkvoorbeeld

nieuws