VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Deelnemende schoolbesturen

Schoolbesturen in het voortgezet en primair onderwijs kunnen samen met het mbo en één of meerdere lerarenopleidingen subsidie vanuit het ministerie van OCW aanvragen. Naast schoolbesturen en lerarenopleidingen doen bij voorkeur ook andere partijen mee, zoals lokale overheden of bedrijven. 

Voion streeft naar een landelijk netwerk van regionale ‘aanjagers’, die kennis en ervaring delen zodat we samen een vliegwiel in gang kunnen zetten om het lerarentekort doeltreffend het hoofd te bieden. Daarom delen we op deze pagina de betrokken partijen die in de regio samenwerken met het doel om de regio’s toegankelijk te maken en zo bestaande regionale samenwerkingen te verstevigen, hierbij aan te sluiten en nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken. 

De onderstaande schoolbesturen zijn de regionale samenwerking aangegaan en hebben een projectaanvraag ingediend voor de subsidie Regionale aanpak lerarentekort, tranche 1 2019.
NB Deze pagina wordt de komende dagen aangevuld met de ontbrekende gegevens.

Regio Noord-Holland Noord
VO-schoolbesturen: Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Oost West Friesland, Stichting Petrus Canisius College, St. Chr. Voortgezet Onderwijs Alkmaar e.o., Stichting Clusius College, Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard, Stichting Regius College, Stichting Openbare Scholengemeenschap De Hogeberg, Stichting Tabor College, Stichting Atlas College, Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen, Stichting Scholen aan Zee, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
MBO: Stichting Clusius College
Lerarenopleidingen: Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Stichting Hogeschool van Amsterdam, Stichting Hoger Onderwijs Nederland

Regio Twente Achterhoek
VO-schoolbesturen: Stichting Waerdenborch, Stichting Staring College, Stichting OSG Hengelo, Stichting Het Assink Lyceum, Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede, Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus
Lerarenopleidingen: Hogeschool Windesheim

Regio Rijnmond Oost
VO-schoolbesturen: Stichting Openbaar Onderwijs Goeree Overflakkee, OZHW, Willem de Zwijger College Papendrecht, Stichting voor Openbaar Onderwijs Dordrecht, CVO Rotterdam e.o., Onderwijsgroep Galilei Wellant
MBO: Zadkine, Wellant.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Rotterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Delft

Regio Rijnmond West
VO-schoolbesturen: OSVS, Lentiz, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Liduina, St.-Jozef Mavo, CVO Rotterdam e.o., Onderwijsgroep Galilei, Wellant
MBO: Wellant, Zadkine
Lerarenopleidingen: Hogeschool Rotterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Delft
Website regionaal onderwijsloket: Leraar van buiten

Regio Leiden
VO-schoolbesturen:

Regio Amersfoort
VO-schoolbesturen: Stichting PCVOE (Meerwegen scholengroep), Onderwijsgroep Amersfoort, Meridiaan College
MBO: MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland
Lerarenopleidingen: Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Universiteit Utrecht

Regio Apeldoorn
VO-schoolbesturen: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving, Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in Apeldoorn en Omgeving, Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs, Stg. Openb. Voortgezet. Onderw. Noordoost-Veluwe, Stichting Regionale Scholengemeenschap (RSG), Vereniging voor Christelijk VO te Harderwijk en omstreken, Stichting voor Christ. VMBO v. Harderwijk en omstreken.
MBO: Deltion College, Landstede MBO, Aventus.
Lerarenopleidingen: Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim, Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs, Stichting Hogeschool Viaa.

Regio Ring van Utrecht
VO-schoolbesturen: Stg. Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht, Stichting OSG Schoonoord, Stichting Werkplaats Kindergemeenschap, Stg. Kath. Voortgezet Onderw. Nieuwegein/Ijsselstein e.o., Stichting Anna van Rijn College, De Willibrord St. v. rk, pc en int. conf. Voortg. Ond. Utr. Locatie Oosterlicht, De Willibrord St. v. rk, pc en int.conf. Voortg. Ond. Utr. Locatie De Baanbreker, Stg. Open Oecumenische School Voortgezet Onderwijs Houten, Sticht. Open Oecum. School. v. Mavo & Ber. ger. Onderw. Houten, Wellant Stichting Locatie Houten en Montfoort.
MBO: ROC Midden Nederland, Stichting Wellant.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de kunsten, Universiteit Utrecht.

Regio Zwolle
VO-schoolbesturen: Stichting Vechtdal College, Stichting Ichthus College, Stichting Aquila/Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs regio Ommen, Stichting Agnieten College/De Boog, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.
MBO: Deltion College, Landstede MBO.
Lerarenopleidingen: Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim, Stichting Hogeschool Viaa, Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs.

Regio West Brabant
VO-schoolbesturen: Ons Middelbaar Onderwijs, Stg. Kath. Scholengemeenschap Etten-Leur en omgeving, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal, Stichting ROC West-Brabant, Stichting RSG ''t Rijks', st. reg. ovo Bergen op Zoom eo
MBO: ROC West-Brabant
Lerarenopleidingen: Fontys Hogescholen, Universitaire lerarenopleidingen Tilburg University

Regio Brabant Zuid-Oost
VO-schoolbesturen: Onderwijsstichting de Kempen, Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs, Stichting Voortgezet Onderwijs Uden, Stichting Sancta Maria, Voorgezet Onderwijs Best-Oirschot, Stichting Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad, Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en Omstreken, Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven, Strabrecht College, Stichting Cambium College voor openbaar onderwijs, Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland, Onderwijsstichting St. Willibrord, Ds. Pierson Stichting voor Voortgezet Onderwijs, St. Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
Lerarenopleidingen: Fontys, HAN, TUE (EOSO)

Regio Noord-Oost Brabant
VO-schoolbesturen:

Regio Het Gooi
VO-schoolbesturen: Stichting Gooise Scholenfederatie, Stichting voor protestants christelijk onderwijs, stichting Alberdingk Thijm scholen, stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in het Gooi, stichting gemeentelijk gymnasium hilversum, stichting interconfessioneel voortgezet onderwijs in het Gooi.
MBO: MBO College Hilversum ROC Amsterdam, Wellant College.
Lerarenopleidingen: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Universiteit van Amsterdam.

Regio Rijk van Nijmegen
VO-schoolbesturen:

Regio Purmerend Zaanstand Volendam
VO-schoolbesturen: Stichting Purmerendse ScholenGroep, OVO-Zaanstad, SKO Volendam, Onderwijsstichting St. Michaelscollege.
MBO: Regio College Zaanstreek-Waterland.
Lerarenopleidingen: Hogeschool van Amsterdam.

Regio Drenthe
VO-schoolbesturen: RSG Ter Apel, RSG De Nieuwe Veste, RSG Wolfsbos, CS Vincent van Gogh, Hondsrug College, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden Drenthe, Roelof van Echten, Stad en Esch onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe, Stichting Voortgezet onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf, Terra College, Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o., Stichting Carmelcollege, Stichting Esdal College. MBO: Drenthe College.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Windesheim, Stenden Hogeschool Academie vo & mbo.

Regio Wageningen
VO-schoolbesturen: Sticht. Prot. Chr. Voortgez. Onderwijs Gem. Barneveld e.o., Stichting Christeljike Scholengemeenschap 'Het Streek, Stichting Marnix College, Stichting openbaar voortgez. Onderw. Ede, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw., Stg. CVO op reform. grondslag Veenendaal en omgeving, Gemeente Veenendaal, Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en omstreken, Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden Betuwe
Lerarenopleidingen: Universiteit van Wageningen

Regio Achterhoek
VO-schoolbesturen: 

Regio Groningen
VO-schoolbesturen: Schoolbestuur Lauwers & Eems, Willem Lodewijk Gymnasium, Ubbo Emmius Scholengemeenschap, Stichting Winkler Prins, Gereformeerde Scholengroep Stichting Christelijk Onderwijs Groningen, Openbare Onderwijs Groep Groningen, dr. Aletta Jacobs College, Stichting VO Eemsdelta, Lauwers College, Maartens College, Onderwijsgroep Noord
MBO:  Onderwijsgroep Noord (Terra), ROC Alfa-college, Noorderpoort, Gereformeerde scholengemeenschap (ROC Menso Alting)
Lerarenopleidingen: Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden

Regio Delft Westland
VO-schoolbesturen:

Regio Groene Hart
VO-schoolbesturen: Kardinaal Alfrink Stichting, Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer, Stichting Erasmus College, Stichting voor Interconfessioneel (rk/pc) Praktijkonderwijs Woerden, Stichting Sint Adelbert College, Stichting Coenecoop College, Stichting Scholengroep Spinoza Leidschendam e.o., Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Alphen a/d Rijn.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Rotterdam, Interfacultair centrum voor lerarenopleidingen, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden (ICLON).

Regio Limburg Midden en Noord
VO-schoolbesturen: Stichting Onderwijs Midden Limburg, Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo, Citaverde VMBO.MBO: Citaverde MBO.
Lerarenopleidingen: Fontys Hogescholen.  

Regio Friesland
VO-schoolbesturen: Vereniging voor Christelijk VO in Noord-Fryslân, Stichting voor Christel. VO in Noordwest-Friesland, Stichting Berechja College, Stichting voor Christelijk VO voor de regio Oost Friesland, Stg. Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog/Stichting IBS, Stg. Voortg. Ond. Prot. Chr. grondslag Noordoostpolder e.o., Stichting voor CVO in de regio Heerenveen en Joure, Stg. Openbare Scholen Groep Sevenwolden, Stichting Lauwers College, Vereniging Chr. M.A.V.O. in de gemeente Dantumadeel, Stg. v. Chr. Voortgez. Onderw. in Zuid-West Fryslân, Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland. Lerarenopleidingen: NHL Stenden Hogeschool.

Regio Almere
VO-schoolbesturen:

Regio Zeeland:
VO-schoolbesturen: Mondia Scholengroep, Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen, Stichting Katholiek VO Hulst, Stichting VO West Zeeuwsch- Vlaanderen, Christelijke scholengemeenschap Walcheren (CSW), Pontes, Scholengroep Calvijn College, Stichting christelijk voortgezet onderwijs Zeeland, Ostrea, Stichting Respont (praktijkonderwijs), Stichting de Korre
MBO: Scalda
Lerarenopleidingen: ZAOS
Website regionaal onderwijsloket: Lesgeven in Zeeland