Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Voion helpt de vo-sector bij het realiseren van een goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt met voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

Dat doen we op verschillende vlakken en manieren:

Tekort- en overschotvakken

  • door inzicht te bieden in sectorale en regionale onderwijsarbeidsmarktgegevens,
  • door inzicht te bieden in eigen personeelsprognoses van scholen met onder meer het Scenariomodel-VO,
  • door te werken aan een beter imago van het voortgezet onderwijs,
  • door te stimuleren dat meer mensen kiezen voor het leraarberoep,
  • en door een grotere instroom van docenten in de tekortvakken te stimuleren.

Alle docenten bevoegd

  • we faciliteren en ondersteunen de sector bij het verhogen van het aantal bevoegde eerste- en tweedegraads leraren en
  • we overleggen met lerarenopleidingen over maatwerktrajecten en andere oplossingen.

Regionale aanpak

  • we stimuleren de samenwerking en kennisdeling van besturen in de regio om samen te komen tot oplossingen voor regionale arbeidsmarktproblemen.

Voion heeft hierin vooral een stimulerende rol; de daadwerkelijke implementatie van activiteiten en maatregelen kan alleen door scholen worden gedaan, in samenwerking met verschillende partners.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie op het gebied Arbeidsmarkt & mobiliteit? Jack de Bruin, programmaleider, helpt u graag verder.

nieuws

meer berichten