Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Arbeidsmarktgegevens

Inleiding

Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) vraag naar personeel, is het belangrijk inzicht te hebben in arbeidsmarktgegevens van uw school of uw bestuur. Er zijn veel veranderingen op zowel beleidsmatig gebied (zoals professionalisering van docenten en de uitvoering van het Bestuursakkoord) als op demografisch gebied (uitstroom van babyboomers en leerlingenkrimp in een aantal regio’s). U zult tijdig moeten anticiperen op deze ontwikkelingen en mogelijke kwantitatieve of kwalitatieve lerarentekorten om uw personeelsvoorziening op orde te houden.

Ondersteuning 
Voion biedt desgewenst ondersteuning in het analyseren en vertalen van de gegevens naar concreet strategisch personeelsbeleid en oplossingsstrategieën binnen uw school. Per saldo wil Voion zoveel mogelijk hulpmiddelen aanreiken die u kunt gebruiken bij het realiseren van uw visie op het onderwijs. Heeft u behoefte aan verdere ondersteuning en advies? Neem dan contact op met een van onze medewerkers of vul het contactformulier in.

Instrumenten

  • Formatieplanner vo

    De rekenmodule van de AOb helpt de MR om een goed onderbouwde mening te geven over de begroting en het formatieplan

  • Scenariomodel-VO

    Meerjaren strategisch personeelsbeleid voeren, leerlingenprognoses en formatieramingen berekenen met het Scenariomodel-VO.

Inspiratie

Onderzoeken