Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Flevoland

Regio Flevoland

Regionale arbeidsmarktanalyse (Voion, september 2019)
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Deze regionale analyse geeft u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.
  • Bekijk de infographic Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs september 2019 – regio Flevoland
De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Flevoland, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Flevoland en Almere. In 2024 is de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Flevoland ten opzichte van 2019 met ruim 2 procent gedaald. In Almere zien we in dezelfde periode een daling van ruim 13 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 1.127 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Flevoland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 25 fte in 2024. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat beide arbeidsmarktregio’s, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een groter tekort zullen hebben. In deze regio worden in absolute zin de grootste tekorten verwacht voor de vakken natuurkunde, wiskunde, Duits en scheikunde. Zo wordt voor zowel natuurkunde als voor wiskunde in 2024 een tekort van 5 fte voorspeld.